Gatelys i skyen med full kontroll på status

Da kommunene overtok eierskapet til gatebelysningen fra nettselskapene, overtok de samtidig forvaltningen av en stor og kostnadskrevende infrastruktur. Vi har laget en løsning for forvaltning av gatelys som gir kommunene full kontroll over både drifts- og investeringskostnader.

Publisert: 28. apr. 2021 , i Teknologi

Gatelys er en viktig del av trafikksikkerheten, og gir trafikanter og innbyggere trygghet når de ferdes ute i mørket. Samtidig representerer infrastrukturen store verdier. – God forvaltning av gatelysinfrastrukturen sikrer kvalitet samtidig som det gir god kostnadskontroll, sier kundeansvarlig for Smarte byer Terje Linløkken i Geodata.

ArcGIS gatelys er en skybasert løsning der hele infrastrukturen – gatelys, stolper, tennpunkter og kabling – registreres i en kartbasert løsning knyttet opp til en database. Så snart data er lastet inn i løsningen, har brukerne komplett og detaljert oversikt over komponentene i systemet, for eksempel lampetype, og kan planlegge vedlikehold og nye installasjoner. Systemet har også grensesnitt for å ta imot feilmeldinger fra publikum og utstede arbeidsordre til ansatte i felt.

– ArcGIS gatelys er enkelt å installere og enkelt å bruke. Dataene er tilgjengelige for brukeren gjennom dashbord, der informasjonen fremstår tydelig og oversiktlig, og der det er mulig å se utvalg basert på forskjellige kriterier, sier Linløkken. – Data kan legges inn basert på kommunens eller nettselskapets eksisterende databaser, eller importeres fra NVDB eller FKB, sier han.

Alle belysningspunkter registreres i systemet med type lyskilde, mastetype, festetype og hvilket tennpunkt punktet hører til. I tillegg får man oversikt over hvordan det elektriske systemet er bygd opp. Ved vedlikehold som for eksempel råtekontroll eller utskiftning av lyskilde benytter ansatte i felten systemet på nettbrett eller mobil, og data oppdateres globalt. Slik kan de som monitorerer og planlegger vedlikehold til enhver tid se systemets status og legge gode vedlikeholdsplaner. Planene kommuniseres som arbeidsordrer til montørene, som genereres automatisk.

– ArcGIS gatelys er et helhetlig system som i tillegg til å gi oversikt, også tilrettelegger for god planlegging og systematisk oppfølging av kommunens gatebelysning. Man får også tilgang til data om energiforbruk, både reelt, dersom det er installert målere, eller beregnet. Slik kan kommunene på en enkel måte få kontroll på verdifull infrastruktur og ikke minst optimalisere den ut fra reelle data. Dette handler om å spare penger og ressurser på en systematisk måte, sier Linløkken.

Han trekker også frem muligheten til å la publikum melde inn feil på systemet. – Løsningen kommer med et eget grensesnitt der publikum kan melde inn feil, som for eksempel et dødt punkt. Feilen registreres umiddelbart, og vil komme opp på en liste over feilrettinger som kan prioriteres i arbeidskøen. Det skaper tillit og sikrer kvalitet.

Flere kommuner, både store og små, har allerede tatt i bruk ArcGIS gatelys, med gode erfaringer.

– I ett tilfelle var systemet oppe og gikk etter en 14 dagers installeringsfase. Det viser hvor enkelt det er å sette opp, og vår prisstruktur baserer seg på antall lampepunkter. Det gjør løsningen velegnet for alle typer kommuner, avslutter Linløkken.

Vi holdt nylig et webinar om løsningen, det kan du se her:

<iframe width="560" height="315" src="

" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Vil du snakke med oss om gatelysløsningen? Ta kontakt!

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Terje Linløkken
Kundeansvarlig, Smarte byer

For teknisk support, gå til våre supportsider.