Bergen kommune fikk Geodatas fyrtårnpris!

Hvert år deler Geodata ut Fyrtårnprisen – en hederspris, som går til en person eller en virksomhet som har vært med å fremme bruken GIS på en god måte. I år gikk prisen til Bergen kommune.

Publisert: 11. mai 2021 , i Inspirasjon

Bergen kommune fikk Geodatas Fyrtårnpris 2020 for arbeidet sitt med GIS

Nytilsatt administrerende direktør, Espen Kristiansen, hadde æren av å dele ut prisen under årets digitale Geotek-konferanse, som ble sendt torsdag 6. mai.

Prisen ble mottatt av Jan Erik Førde, som er leder for kart- og oppmålingsavdelingen i Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune.

Begrunnelse:

Vinneren har brukt programvare fra Geodata siden tidlig på 1990-tallet og tatt i bruk ny teknologi fortløpende. Virksomheten har vært god på å samle inn og sammenstille data. Analyser på datagrunnlaget og fremstillinger av dette visuelt har fått anvendelse som beslutningsgrunnlag i en rekke viktige saker.

I løpet av de to siste årene har Geomatikk-avdelingen etablert et sentralisert virksomhetsbasert GIS-system som oppfyller krav og føringer fra Nasjonal digitaliseringsstrategi og Nasjonal geodatastrategi.

Seksjon for GIS og plandata på tur.

Bruken av kart og GIS har vært i rivende utvikling de senere årene og det er satt fokus på å dele kart- og GIS ut over den tradisjonelle brukeren. De fleste av kommunens virksomhetsområder har vært omfattet, og blant annet innen friluftsliv, levekår, arealplanlegging, kultur, samferdsel og kommunalteknikk er det tatt frem gode kartløsninger- og applikasjoner.

For å realisere dette har vinneren gjennom 2020 etablert Bergenskart.no som ny kanal for deling av informasjon og medvirkning. Her er det spesielt satt fokus på brukeropplevelse slik at det skal bli enklere å forstå innholdet og dermed få økt engasjement.

Vinneren er også meget dyktige på bruk av Storymaps/kartfortellinger og har vunnet Geodatas kartpris to ganger de senere årene. Det er også verdt å nevne bruken av ArcGIS i beredskapsarbeidet knyttet til Sykkel VM i 2017, noe som fikk oppmerksomhet langt utover det norske GIS-miljøet.

Gratulerer til Bergen kommune!