Bli kjent med ArcGIS Field Maps

ArcGIS tilbyr en rekke applikasjoner for effektiv datafangst og inspeksjon/tilsyn i felt. Nytt av året er ArcGIS Field Maps som skal bidra til en mer sømløs data- og arbeidsflyt mellom felt og kontor.

Publisert: 20. mai 2021 , i Teknologi

Vi holdt nylig et webinar om ArcGIS Field Maps. Under kan du se opptaket hvor du får en introduksjon til datafangst i felt med den nye appen.

<iframe width="560" height="315" src="

" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Collector, Explorer og Tracker fases ut og blir en del av Field Maps

I desember 2021 avsluttes videreutviklingen av ArcGIS Collector, Explorer og Tracker. Det betyr at det ikke vil komme oppdateringer på disse appene etter desember 2021 og du bør altså flytte det du evt. har i disse appene til Field Maps. Her får du mer informasjon om migrering.

Har du spørsmål om dette? Ta gjerne kontakt med support på support@geodata.no