Geografiske data sentralt i pandemien

Beredskapsetaten i Oslo kommune har hatt et travelt år. Vi tok en prat med strategisjef Osman Ibrahim om pandemi, beredskap og geografiske data.

Publisert: 27. mai 2021 , i Video

Det første "symbolet" på bruk av geografiske data under pandemien var dette kjente dashboardet fra Johns Hopskins. Siden er det laget hundrevis av disse verden over og i Oslo kommune har det vært en kjerne i kommunikasjonen mot publikum. Her kan du se deres dashboard.

Den digitale minikonferanse GeoTek i regi av Geodata hadde over 1000 påmeldte. Deltagerne fikk blant annet høre Osman Ibrahim som er strategisjef i beredskapsetaten i Oslo kommune. Han fortalte hvordan de har brukt geografiske data både som kommunikasjon mot befolkningen og til å analysere folks bevegelser gjennom mobilitetsdata. Vi fikk også høre hvordan de var forberedt på pandemien som kom og om veien videre.

I samtalen viste også eksperter fra Geodata hvorfor de nevnte dashboardene har blitt så sentrale og hva annet de kan benyttes til. Vi fikk også et innblikk i Geodatas unike løsning for formidling av mobilitetsdata.

Her kan du se hele samtalen:

<iframe width="560" height="315" src="

" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Vil du snakke med oss? Ta kontakt:

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Ved å sende inn bekrefter jeg at jeg har lest og akseptert personvernerklæringen.

For teknisk support, gå til våre supportsider.