Lanserer nøkkelferdig innovasjonsplattform for kommunene

Geodata lanserer en komplett innovasjonsplattform for norske kommuner. Geodata Origo er designet for å inngå i kommunenes digitale økosystem og blir en viktig plattform for å forvalte geografiske data og utvikle tjenester og løsninger for kommunen og innbyggerne.

Publisert: 28. mai 2021 , i Nyhet

– Vi har jobbet tett med norske kommuner gjennom flere tiår. Etter hvert som teknologien har modnet, har også den digitale utviklingen og krav til digitalisering, effektivisering og automatisering i kommunene økt. Samtidig ser vi at de geografiske tjenestene og analyser blir mer og mer sentrale, eksempelvis ved saksbehandling eller innbyggerdialog. Geodata Origo er vårt svar på kommunenes ønsker og behov, forteller produktsjef Pål Ulvenes.

Se webinar om Geodata Origo:

<iframe width="560" height="315" src="

" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Nasjonale mål

Geografiske data og -systemer er nå så sentrale i kommunenes digitalisering- og datastrategi at nær sagt alle tjenesteområder, etater og virksomheter er avhengig av geografisk informasjon i hverdagen. Myndighetene ønsker videre at data skal deles og gjenbrukes på tvers av forvaltningsnivåer i offentlig sektor, og at åpne data skal publiseres for innovasjon og verdiskaping for næringslivet.

Pål Ulvenes, produktsjef Geodata Origo

– Vi har utviklet Geodata Origo med nasjonale mål og satsingsområder som sterke føringer. Kommunene får bedre kvalitet på tjenestene sine, kan etablere løsninger raskere og bedre og får en mer effektiv saksbehandling. De geografiske systemene er en essensiell del av kommunenes totale IT-system, og vår plattform er designet for å dele og gjenbruke data på en god måte, sier Ulvenes.

– Målet er å legge til rette for at kommunen skal kunne sette sammen ulike typer geografisk informasjon, fra ulike typer kilder, analysere, bearbeide og skape merverdi av dataene – for så å kunne publiserer data og tilby tjenester på ulike måter.

13 kommuner først ut

Hedmark IKT består av 12 innlandskommuner som alle blir de første brukerne av Geodata Origo. Kommunene ba om en løsning som klarer å gi et bredt spekter av tjenester til et bredt spekter av brukere og formål. Samtidig tar Drammen kommune i bruk sin nye beredskapsløsning bygget på Geodata Origo.

– Digital utvikling, krav til effektivisering og automatisering gjør at kommunene ønsker å utnytte GIS-tjenester og bruk av geodata på nye måter. Vi mener vi nå ruster oss for framtiden og får langt bedre utnyttelse av kommunens investeringer i GIS og geodata, sier prosjektleder for anskaffelsen og ansvarlig for implementeringen av nytt GIS-system i Hedmark IKT, Anne Kjersti Briskerud.


Skalerbart, i skyen

Geodata Origo er en nærmest nøkkelklar GIS tjenesteplattform levert som en SaaS løsning, men også en skalerbar innovasjonsplattform, som du vokser sammen med etter behov og utviklingsfart. Takket være gode integrasjoner, blir implementasjonsprosjektet- og prosessen minimal.

– Sentrale funksjoner som kommunal saksbehandling, administrasjon og publikumsdialog ser vi på som kjernetjenester alle kommuner trenger, mens mulighetene er store for de kommunene som vil satse litt mer. Å benytte mobilitetsdata, organisere sensorer og utvikle smartby løsninger er eksempel på mer innovativ bruk, forteller kundeansvarlig for kommuner i Geodata, Knut Fredrik Sæther

Med Geodata Origo treffer vi både de store og de små kommunene. Særlig vil de mindre kommunene – som har et mindre fagmiljø – komme raskere i gang med sitt arbeid på en slik plattform.

Løsningen tar selvsagt hensyn til lovgivningen rundt GDPR.

Fokus på integrasjon

Kort fortalt er Geodata Origo en web-basert plattform levert som en tjeneste i skyen (SaaS). Plattformen er bygget rundt GIS-programvaren ArcGIS Online og er integrert med viktige, nasjonale fellessystemer, som KS Fiks, Matrikkel, GeoNorge og Det offentlige kartgrunnlaget (DOK), i tillegg til kommunens egne data og systemer. På toppen ligger et analyse- og tjenestelag og til slutt et formidlingslag, utformet med ulike moduler utviklet av Geodata AS.

Plattformen er designet slik at kommunen selv kan utvide løsningen med egne moduler, og legger vekt på åpne data og åpne API-er for samarbeidspartnere samt enkle, men innholdsrike innsynsløsninger på web for innbyggerne..

Geodata satser på kommunene

Geodata AS satser stort på kommunene med Geodata Origo. Et eget produktteam bestående av utviklere og fageksperter skal jobbe dedikert med utviklingen av tjenesteplattformen i årene fremover. Vårt håp er å bidra til effektivisering og innovasjon til det beste for innbyggerne i landets kommuner.