Kartverket: Fra produsent av geografiske data til en tilrettelegger for deling

Våren 2020 sto Johnny Welle på scenen på GeoTek 2020, da som avtroppende leder av Entur. Kort tid etter tok han over som leder av Kartverket og på årets digitale GeoTek tok han en prat med Geir Hansen i Geodata om hvordan dette første året har vært og hvilke prioriteringer Kartverket har framover.

Publisert: 22. juni 2021 , i Inspirasjon

Kartverket har en spennende og viktig rolle i å drive den geografiske infrastrukturen framover. For å få til dette må de tørre å tenke nytt og han forteller blant annet om hvordan de ser på å bevege seg fra å være en produsent av geografiske data til å tilrettelegge for en delingsplattform på tvers av offentlig og privat sektor. I tillegg må de legge til rette for digitalisering internt, de har en vei å gå når det kommer til å automatisere flere av prosessene sine.

Med høye ambisjoner og den nasjonale geodatastrategien i ryggen ønsker Kartverket å bidra til at Norge fortsatt skal være ledende på bruk av geografisk informasjon i verden. Få med deg hele praten under: