Ny versjon av ArcGIS Online ute nå!

En av de store fordelene ved å benytte seg av ArcGIS Online er at det hvert kvartal kommer nye og nyttige funksjoner som umiddelbart er tilgjengelig for deg og dine kolleger.

Publisert: 06. juli 2021 , i Teknologi

Siste oppdatering kom helt på tampen av juni og for en komplett oversikt over nyheter så anbefaler jeg å sjekke ut hjelpeteksten eller denne bloggposten fra Esri. I denne artikkelen deler jeg høydepunktene fra oppdateringen slik jeg vurderer det.

Et komplett GIS i skyen

Vårt mål er at du skal ha de samme mulighetene, enten du foretrekker ArcGIS Online fra skyen eller installerer ArcGIS Enterprise i egen infrastruktur. Nye sensorer som droner, LIDAR, Sentinel-satellittene m.fl. har gitt oss tilgang til store mengder oppdaterte og detaljerte bilder og overflatemodeller. ArcGIS har lenge hatt svært mye funksjonalitet for bilde- og rasterdata, men det har i stor grad vært forbeholdt brukere av Desktop eller Enterprise. Nå kan du laste opp og lagre rasterdata, publisere dynamiske bildetjenester, utnytte raster-funksjoner, utføre maskinlæring m.m. i ArcGIS Online! Dermed kan du oppdage endringer, finne egnede lokasjoner, kartlegge og forstå våre omgivelser selv om du foretrekker å bruke GIS i skyen.

Figur 1: Rasterfunksjoner er et sentralt konsept ved våre dynamiske bildetjenester som lar brukeren utføre analyser og prosessering av pixler “on the fly”, det vil si uten å duplisere data eller tjenester. Et klassisk eksempel er å beregne terrengets bratthet, basert på en terrengmodell.
Figur 2: Med maskinlæring kan vi trene opp funksjoner som kan identifisere objekter eller klassifisere pixlene i et bilde. Eksempelet over viser hvordan vi kan lage et arealressurskart basert på Sentinel2 bilder helt automatisk.

Med tanke på at tidligere utgivelser har gitt oss tilgang til både sanntids- og stordatafunksjoner (Velocity), samt analyser (Notebooks) i ArcGIS Online vil jeg påstå at ArcGIS Online nå er et komplett GIS i skyen.

En ny standard for å dele geografiske data

I Norge har vi stort fokus på å sørge for at offentlige data er til nytte for flest mulig. Åpne standarder gjør at data kan brukes på tvers av systemer og bidrar dermed til å gjøre dem mer tilgjengelig for flere. For geografiske data er det Open Geospatial Consortium (OGC) som utvikler standardene. De fleste av oss kjenner godt til både WMS, WFS og WMTS, men nå er en ny generasjon under utvikling, OGC API. OGC API bygger på moderne prinsipper som REST, Open API og JSON. Lengst fram i løypa er OGC API – Features som tilsvarer dagens WFS og med denne utgivelsen kan ArcGIS Online tilby slike tjenester.

Figur 3: Kartobjekter som er lagret i ArcGIS Online kan enkelt deles som OGC API - Features, i tillegg til WFS og ArcGIS REST API.

Foreløpig er det kun visning som er støttet i OGC API – Features, men arbeidet med å utvikle standarden for redigering / transaksjoner er også i gang.

Få flere nyheter på Esris brukerkonferanse

Som dere ser er det mye spennende som skjer med ArcGIS Online. Snart er det også tid for Esris årlige brukerkonferanse (12. – 15. juli). I år som i fjor er denne digital og gratis for alle, og her får du masse informasjon om andre ArcGIS nyheter og hva du kan vente deg av nye muligheter i tiden framover.

God sommer!

.