Datadrevet by- og eiendomsutvikling

Se for deg at du kan planlegge ditt neste prosjekt med oppdaterte data om befolkningsforflytning, kollektivdata, næringsliv, klimarisiko, tjenester og mer i en og samme løsning. Tenk deg at du selv enkelt kan gjøre planleggingen i en detaljert 3D-modell. Med dine data, dine planer og dine bygg. Det er mulig!

Publisert: 30. sep. 2021 , i Teknologi

Du driver ikke med ‘Proptech’ uten å utnytte de enorme mengdene med data som finnes der ute. Ikke bare i planleggingen, men i alle faser fra utforsking, via innbyggerdialog, til en digital tvilling av dine ferdige prosjekter i drift og vedlikehold. Med fokus på samhandling – slik at alle kan se det samme samtidig.

Vi holdt nylig et webinar om denne tematikken, her kan du se dette:

<iframe width="560" height="315" src="

" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Hvorfor? Fordi data og innsikt vil gi deg mulighet til å bygge smartere, og til å måle fremgang, effekter og resultater i sanntid

Bedrifter ser nå behovet for data og løsninger som kan identifisere utfordringer og muligheter, og reagere på resultater, endringer og effekter i så sann tid som mulig.

Vi tilbyr teknologi, data og løsninger som lar deg starte med det som gjør mest vondt, eller med en lavt hengende frukt som kan skape stor verdi:

Se summen av virksomheten din
Skap større verdier av det du allerede har. Bruk dine digitale bygningsmodeller (BIM). Hent inn alle prosjekter, bygg og planer og visualiser dem i 3D - i en geografisk kontekst, med terreng, utsikt og vegetasjon. Byggene som ikke har en oppdatert modell, kan automatisk tegnes opp basert på egne data og offentlige data.


Koble modellene til de riktige dataene for å ta bedre beslutninger
Hvem bor der, hvem går forbi, hvordan forflytter de seg, hvor kommer de fra? Hva er planen for området? Hva er risikobildet? Kvikkleire, rasfare, radon eller fare for styrtregn? Hva er gjort, hva er feil, hva gjenstår? Hva er ledig? Hvem andre er der? Hvor mange ansatte har de, hva leverer de og hva omsetter de for? Hva koster en m2, hva slags eiendommer er der, hvor mye bruker de på oppussing?

I en og samme løsning kan du se disse dataene i samspill. Dine data fra ulike fagsystemer, offentlige data, sensorer, IoT og andre data fra oss eller andre kilder. Du kan se utfordringer og muligheter, og du har indikatorer som lar deg reagere på resultater, endringer og effekter i så sann tid som mulig.

Fjern synsing og skap samhandling og dialog
De samme dataene kan presenteres til ansatte, partnere, leverandører, aksjonærer, innbyggerne og andre – i en visuell innpakning tilpasset målgruppen.

Du kan se hvordan tiltaket eller planen påvirker den enkelte eller et område de er interessert i. Din leverandør kan oppdatere status direkte. Dere kan synliggjøre resultater av analyser og la publikum selv utforske prosjekter med sol, skygge og utsikt fra eget kjøkkenvindu. Du kan få innspill fra innbyggerne rett inn i det samme datagrunnlaget og skape dialog.

Tenk langsiktig, tenk klima og bærekraft
Behovet for løsninger som kan hjelpe deg å teste ulike scenarier blir viktigere, og med bruk av dynamiske data og visuelle løsninger kan du se reell endring over tid, der den skjer. Du kan enkelt få et overordnet bilde av risiko og sårbarhet, du kan visualisere ulike scenarier, du kan vise effekt av tiltak og du kan se hvor du bør agere.

Hvorfor kan Geodata hjelpe deg med dette?
Vi har et omfattende datavarehus med landsdekkende data fra hele det offentlige Norge ned til hver vei og hvert bygg. Vi har en teknologisk plattform og verktøykasse (fra Esri) og over 100 spesialister på akkurat dette. Hyllevare, komplekse integrasjoner, brukervennlige grensesnitt, skydrift eller egen drift. Du kan gjøre det meste selv med tilgang til våre verktøy og data eller få hjelp av oss. Det er dette vi har holdt på med siden starten i 1988.

.