Effektiv visualisering i kart, dataeksport og redigering – Høstslipp av ny funksjonalitet i ArcGIS Online!

Den siste oppdateringen til ArcGIS Online ble sluppet i slutten av september og kom som vanlig med både mindre og større nye funksjoner. I denne artikkelen skal vi kikke nærmere på noen etterlengtede funksjoner i Dashboards og Experience Builder, og ta et dypdykk i de nye kartografiverktøyene som nå er tilgjengelig i Map Viewer.

Publisert: 01. okt. 2021 , i Teknologi

Dataeksport direkte fra Dashbords og redigeringsfunksjonalitet i Experience builder.

Dashboards har i lang tid latt ArcGIS Online brukere bygge kraftige innsynsklienter hvor publikum kan utforske, analysere og interagere med dine data med kartet i sentrum. Miniprogrammene i et Dashboard har nå også mulighet til å tilby nedlasting av data – direkte via nettleseren. Dette gir målgruppen for ditt dashboard mulighet til å utforske, analysere og bruke datasettene med sine egne verktøy og behov.

Datasettene lastes ned på CSV-format direkte fra de respektive miniprogrammene i dashboardet. Alle filtre som er satt på datasettet respekteres om man ønsker dette.

Experience builder har blitt beskrevet som neste generasjons WebApp Builder. Dette har for mange virket langt fra aktuelt så lenge man ikke har hatt noe redigeringsfunksjonalitet tilgjengelig. I dette septemberslippet har Experience Builderendelig fått et beta-miniprogram for redigering!

Med verktøyet kan du redigere både geometri, attributter direkte på en tabell eller begge deler!

PS. Redigeringsverktøyet lar deg også redigere 3d-data!

Effekter – Nye visualiseringsmuligheter i WebMaps!

For litt over et år siden slapp ESRI blendmodes i den daværende Map Viewer (Beta). Denne sommeren kom den nye MapVieweren endelig ut av beta, og relegerte den gamle til å bli Map Viewer Classic. Lanseringen feires i septemberslippet med en ny Effekter-verktøypakke som lar deg skru opp det visuelle inntrykket av dine data til 11.

Med effekter og blendmodes har vi kraftige visualiseringsverktøy som gir oss mye bedre kontroll over stemningen i webkartene, og kan la det visuelle inntrykket av kartene hjelpe oss å formidle et budskap med data eller en applikasjon.

Effekter er enkelt å skru på, bare klikk på et lag og velg Effekter fra menyen til høyre. Alle effektene kan justeres etter dine behov.

Her brukes effekter for å tydeliggjøre E18 gjennom Oslo sentrum. Effektene Blomstre og Skygge på undersiden skaper en effekt av at veien svever glødende over bakgrunnen.

Effekter kan også brukes på bakgrunnskart! Her inverterer vi fargene på det grå bakgrunnskartet, legger på et brunskjær, og justerer fargene for å skape et mørkt bakgrunnskart med et blåskjær som komplementerer de blå veiene. Legg merke til at rekkefølgen på effektene er viktig!

Effekter kan kombineres med blendmodes. I bildet ved siden av har vi brukt color blendmode for å selektivt vise bakgrunnskartet i gråtoner. Vi har også brukt effekter for å gjøre overgangen mellom gråtone og farger utvisket, og øke fargeintensiteten på bildene.

Sjekk også ut denne Dashboard prototypen som bruker blendmodes og effekter for å virkelig fremheve fylker og kommuner i Norge!

Med blendmodes og effekter i ArcGIS Onlines kartbygger er lista hevet for hvilket visuelt inntrykk vi kan gi data, både som statiske webkart og interaktive applikasjoner. Ønsker du tips og råd om formidling i kart? Ikke nøl med å ta kontakt!