Seks nye kommuner går for Geodata Origo

Helhetlig, meget moderne, fleksibel og fremtidsrettet er begrep som går igjen i tildelingen fra Nordre Follo, Nesodden, Ås, Enebakk, Vestby og Frogn. De har nå valgt Geodata Origo som sin nye GIS-plattform.

Publisert: 12. nov. 2021 , i Nyhet

Geodata lanserte Geodata Origo før sommeren - en komplett innovasjonsplattform i skyen for norske kommuner. Geodata Origo er designet for å inngå i kommunenes digitale økosystem og blir en viktig plattform for å forvalte geografiske data og utvikle tjenester og løsninger for kommunen og innbyggerne. Tidligere har 12 kommuner knyttet til Hedmark IKT og Drammen kommune gått for løsningen.

-Det er meget gledelig at hele Follo-området nå går for denne løsningen, sier kundeansvarlig i Geodata Knut Fredrik Sæther. Det viser at vår satsning på å bygge en ny løsning spesielt for kommunene imøtekommer deres behov. Sæther merker seg at kommunene setter pris på den høye brukervennligheten i løsningen, ikke minst produktet Innsyn Saksbehandler.

Nordre Follo fremhever at Geodata er vesentlig bedre enn konkurrentene på kartklienter, og tjenester og administrasjonsverktøy. I tillegg peker de på en svært innholdsrik og intuitiv løsning for tjenestebygging og en suveren løsning for DOK-analyser.

Stor Follo omtaler løsningen som helhetlig i en samlet programvare som er enkel i bruk med få klikk, men med mange funksjoner og muligheter.

-Den helhetlige løsningen fremfor en rekke separate komponenter har vært viktig for oss, sier Sæther og det er tydelig at kommunene setter pris på dette. Vi får også mye skryt for 3D-data og 3D-tjenester avslutter han.

Nysgjerrig på Geodata Origo? Du kan se et webinar om løsningen her

<iframe width="560" height="315" src="

" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>