ArcGIS 2021 Q4 release

Julegavene kommer tidlig fra Esri i år, med ArcGIS-utgivelsen for årets siste kvartal kommer en rekke oppdateringer til ArcGIS Enterprise og ArcGIS Pro.

ArcGIS 2021 Q4 release

Julegavene kommer tidlig fra Esri i år, med ArcGIS-utgivelsen for årets siste kvartal kommer en rekke oppdateringer til ArcGIS Enterprise og ArcGIS Pro.

Publisert: 13. des. 2021 , i Teknologi

ArcGIS Knowledge

Med den nyeste versjonen av ArcGIS Enterprise kommer en helt ny utvidelse for visualisering og analyser av grafdata. Med ArcGIS Knowledge kan «knowledge»-brukere i ArcGIS Pro koble seg til den nye ArcGIS Data Store Graph Store. Der kan både både romlig, ikke-romlig, strukturert og ustrukturerte data lagres, som pdf-filer og bilder, samt relasjoner og koblinger mellom objektene. Data kan visualiseres på en rekke forskjellige måter; som kart, link-diagrammer, skjematikk histogrammer eller informasjonskort.

Bruken av grafdata brer om seg og tas i bruk i flere og flere bransjer som AEC, energi, produksjon, drift og vedlikehold og forvaltning. Med ArcGIS Knowledge får man en unik mulighet til å kombinere grafdata med resten av organisasjonenes GIS-data for økt innsikt gjennom visualisering og analyser.


Les mer om ArcGIS Knowledge her eller sjekk ut denne videoen for en rask innføring.

ArcGIS Enterprise 10.9.1

Ny kartvisning
Det viktigste med et web-kart er selve utseendet, bruken og opplevelsen av kartet. Med den nye Kartvisningen (Map Viewer) som nå ute av beta kommer det en rekke nye funksjoner og muligheter for hvordan man konfigurerer et web-kart.

Med effekter og blendmodes har vi kraftige visualiseringsverktøy som gir oss mye bedre kontroll over symbolisering av kartlagene i webkartet. Eksempel på dette er hvordan to kartlag kan smeltes sammen med «blend modes» eller hvordan man kan framheve en linje ved bruk av «blooming» effekt.
Les mer om effekter og blending her.

Her brukes effekter for å tydeliggjøre E18 gjennom Oslo sentrum. Effektene Blomstre og Skygge på undersiden skaper en effekt av at veien svever glødende over bakgrunnen.

Gruppelag er også endelig på plass, det vet vi mange har ventet på! Med gruppelag kan man enkelt gruppere kartlag som hører naturlig sammen. Fra innholdsfortegnelsen kan man så enkelt skru alle lagene i en gruppe av eller på. Gruppelag kan også brukes sammen med blend modes og effekter.

Den nye Kartvisningen bygger på nyeste versjon av JavaScript 4-APIet noe som gir vesentlig raskere opptegning av kart, spesielt for komplekse polygonlag og store datasett.

PS: Den klassiske Kartvisningen er fortsatt tilgjengelig for de som ikke har lyst til å gi slipp på den helt enda.

Nye ArcGIS Dashboard

ArcGIS Dashboard er også ute med en ny versjon som bygger på JavaScript 4-APIet. Brukergrensesnittet i det nye Dashboard er ganske lik tidligere versjoner, men det er lagt til en del ny funksjonalitet som f.eks. å kunne bruke Arcade i Dashboard elementer som lister og indikatorer.

Kartene i Dashboard blir også vesentlig raskere etter overgangen til 4-APIet, les mer om det her.

Siste versjon som støtter ArcMap baserte tjenester

ArcGIS Enterprise 10.9.1 er den siste versjonen som støtter tjenester publisert fra ArcMap sin runtime. Om din organisasjonen har behov for å flytte eksisterende tjenester publisert med ArcMap til ArcGIS Pro så anbefaler vi å lese dette dokumentet fra Esri eller ta kontakt med oss i Geodata på support@geodata.no.

ArcGIS Pro 2.9

Datavarehus i skyen

Med ArcGIS 2.9 og ArcGIS 10.9.1 kan man nå lese data fra datavarehus i skyen, både Amazon Redshift, Google BigQuery og Snowflake støttes i ArcGIS Pro. Hvis datavarehuset er registrert i ArcGIS Enterprise så kan det også publiseres som en karttjeneste til ArcGIS Portal. Les mer om støttede formater og oppsett her eller se denne videoen.

Clustering av punkter

Nå kan man endelig sette opp dynamisk klyngesymbolisering i ArcGIS, det vet vi også mange har ventet på! Når klynger er valgt som symbolisering har man en rekke valg for hvordan data skal visualiseres. Man kan sette radiusen for opprettelse av klyngene, hvor lite/stort området som inngår i klyngene er. Man kan også velge ulike symboliseringer for klynger, det kan være enkle symboler, kategorier/unike verdier, størrelser eller fargegradient. Man kan også beregne oppsummeringsstatistikk fra attributtfelter for å lage dynamiske felter som brukes for symbolisering.

Sjekk ut denne videoen for mer info om oppsett av klynger

Animerte symboler

Med bedre og bedre 3D-scener har ArcGIS fått en mye mer troverdig representasjon av den virkelige verden, men når vindmøllene i scenen står stille så forsvinner litt av magien med 3D.

Dette er ikke lenger et problem, for med animerte symboler kan man legge til symboler som beveger på seg i kart eller scener. Når man har valgt et animert symbol for et kartlag kan man konfigurere hastighet, retning og synkronisering av animasjonene. Animerte symboler har støtte for både GIF- og giTF-filer.

Sjekk ut denne videoen om animerte symboler

Du blir varslet i ArcGIS Pro når den nye oppdateringen til 2.9 er tilgjengelig.
God fornøyelse!