Smartere brøyting og vedlikehold av vei

Ved hjelp av en enkel applikasjon på nettbrettet eller telefonen kan brøytebiler nå flere steder i landet enkelt rapportere hvilke veier som er brøytet. Administrasjonen får hele oversikten i kart og dashboards i tilnærmet sanntid.

Publisert: 09. feb. 2022 , i Teknologi

Origo Vinterdrift kan kjøpes som en frittstående løsning. Løsningen bistår veieiere og entreprenører til effektiv drift og vedlikehold av veiene. I dette webinaret får du en demonstrasjon av løsningen:

<iframe width="560" height="315" src="

" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>