Hedmark Kart vant Fyrtårnsprisen

Under Geodatas digitale konferanse – Geotek – ble Hedmark Kart tildelt Fyrtårnprisen 2021.

Publisert: 21. mars 2022 , i Inspirasjon

Hedmark Kart er et kommunesamarbeid som består av 12 innlandskommuner.

Fyrtårnprisen er en pris som deles ut av Geodata hvert år. Vinneren er en person eller virksomhet som har bidratt utover det vanlige til å fremme bruken av GIS, utvikle innovative løsninger eller funnet nye bruksområder for GIS.

Hedmark Kart vant Fyrtårnsprisen
Hedmark Kart fikk Fyrtårnprisen 2021 under årets Geotek-konferanse.

Administrerende direktør Espen Kristiansen delte ut prisen, med følgende begrunnelse:

«Vinneren har satt seg langsiktige ambisiøse mål med bruken av geografisk informasjonsteknologi og skapt et forbilledlig regionsamarbeid. Dette har gitt et kollektivt løft hvor bruken av kart og geografiske innholdstjenester har blitt landsledende.

De knytter sine mål mot Nasjonal Geodatastrategi, FNs bærekraftsmål og kommunal strategi, og har etablert GIS som et sentralt fellessystem i kommunal virksomhetsarkitektur. For å nå målene har de valgt den skybaserte GIS plattformen Geodata Origo.

Allerede etter et år har plattformen blitt benyttet i arbeidet med utvikling av sentrumsplaner i Hamar og Sør-Odal kommuner, hvor informasjon og dialog med innbyggere og næringsliv har stått sentralt. Kunden har også bidratt med verdifulle innspill til videreutvikling av Geodata Origo. Samarbeidskommunene er ellers tydelige på at GIS kan brukes innenfor langt flere områder enn det kommunene tradisjonelt har gjort og rigger seg for å imøtekomme framtidens behov».

Anne Kjersti Briskerud (Kongsvinger kommune), Kristin Lierstuen (Elverum kommune) og Stig Aage Melve (Hamar kommune) var til stede for å ta i mot prisen.

– Dette gjør oss veldig stolte. Vi trenger fyrtårn på innlandet også. Vi har jobbet mange år for å få til dette samarbeidet, og det har vært lange anbudsprosesser. Nå ser vi at vi har fått til noe veldig bra, sa Stig Aage Melve under prisutdelingen.