Hvordan dokumenterer du fibernettet ditt?

Som fibernettselskap eier og forvalter du sannsynligvis millioner av meter med fibernett. Alt dette skal dokumenteres og du skal kunne finne informasjon raskt og enkelt. Nå satser flere fiberselskaper på å samle alt i én plattform.

Publisert: 26. apr. 2022 , i Teknologi

Mange fibernettselskap har informasjon og dokumentasjonsmateriale lagret på flere systemer. Dette er tidkrevende, og det kan være vanskelig å se alle datakildene i sammenheng. Det blir også vanskelig å trekke ut informasjon du eller andre aktører trenger.

Løsningen er 3-GIS Network Solution – et web-basert dokumentasjonssystem for fibernett og oppfyller alle krav til et moderne dokumentasjonssystem. 3-GIS er en integrert løsning, og ivaretar planlegging, dokumentasjon og prosjektstyring, og kan brukes på et prosjekt, fra A til Å.

  • Lengre ned på siden kan du se et webinar, som viser deg funksjonalitet, konkrete bruker-caser og hvordan du enkelt kan lage applikasjoner på toppen av løsningen, slik at du får full kontroll på hele verdikjeden din.

Oversikt over fysisk og logisk nett

Dokumentasjonsløsningen ivaretar både fysisk informasjon og konnektiviteten til fibernettet. Med andre ord får du full kontroll på den geografiske plasseringen av rør, kabler, noder, stolper og kunder. Samtidig får du i samme system full oversikt over det logiske nettet – som skjøter, koblinger og porter.

3-GIS har laget sin løsning på toppen av ArcGIS-plattformen. Det er enkelt å implementere, er enkelt å bruke og best av alt: Den er 100 prosent web-basert og tilgjengelig fra hvor som helst, med tilnærmet live data.

Tjenesteorientert

Dokumentasjonssystemet er tjenesteorientert, og tjenestene etableres gjennom ArcGIS Server. Det betyr at hele organisasjonen enkelt får tilgang til datamaterialet, f.eks. salgsavdeling, kundeservice eller prosjektledere.

Det er også svært enkelt å lage egne skreddersydde applikasjoner for brukerne, og du kan trekke inn f.eks. kundesupportsystemer eller CRM.

Konfigureres etter ditt behov

Ett av fortrinnene til 3-GIS er muligheten for å konfigurere systemet etter ditt behov.

Det er enkelt å trekke inn karttjenester, f.eks. fra Geodata Online, slik at du hele tiden har oppdaterte tjenester som kart, matrikkel og bedriftsregister. Dette er tjenester som driftes og oppdateres jevnlig av Geodata.

Kan leveres on premise, men også som skyløsning.

Sikrer verdiene dine

Det er utvilsomt mange fordeler med å samle all informasjon om fibernettet ditt i én plattform. Tar du i bruk 3-GIS, flytter du mange manuelle prosesser inn i én plattform, som sikrer verdiene dine på en bedre måte, og du sparer tid og manuelt arbeid.