Hvor er vi på vei med våre geografiske data?

Vi samlet et panel med eksperter for å snakke om geografisk teknologi, data og trender innen fagfeltet vårt. Her får du en fin samtale om hva ulike aktører fra både privat og offentlig sektor tenker om hvor vi er i dag, og hvor vi er på vei.

Publisert: 27. apr. 2022 , i Inspirasjon

Paletten av data og datatyper vi kan ta i bruk er vid og bred. Og som vi vet; det meste skjer et sted, og dermed er også datagrunnlaget stedfestet og interessant å ta i bruk for vår bransje.

Kildegrunnlaget er svært stort – både på data som allerede finnes, men også data du kan hente inn selv på ulike måter. Men felles for alle datasett er at de må ha et konkret bruksområde, og kvaliteten må være god nok. Samtidig er det også datasett som ennå ikke er helt på plass, og som det kreves en innsats for å få inn.

I samtalen diskuteres flere datasett, som DOK-data, FKB-data, matrikkel, plandata, 3D-data, dronedata, AI-data, høydedata, satellittdata, havdata, miljødata og mobilitetsdata. For å nevne noe. Vi ser også litt på trender innen data og teknologi, og hvordan ulike miljøer forholder seg til dette.

I samtalen deltar fagleder GIS i Hamar kommune, Stig Aage Melve, Ingunn Limstrand, seksjonsleder miljødata og geoinformasjon i Miljødirektoratet, Stian Heid, rådgiver i Asplan Viak og Joachim Echbo Juell, som er produktdirektør Geodata. Samtalen ledes av Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Geodata, Sesilie Halland.