– Geografisk teknologi er viktig for samfunnssikkerhet og beredskap

Kortere responstid, økt samhandling og større muligheter for analyse. Digitale kartplattformer gir større mulighet for å koordinere og samarbeide på tvers av aktører, etater og humanitære organisasjoner – og flere bør koble seg på.

Publisert: 19. mai 2022 , i Teknologi

Ved hendelser og kriser samles mennesker rundt kartet. Du ser det for deg; Brettet ut over et bord, en stein eller kanskje et bilpanser, med innsatsvillige mennesker som peker og vurderer, tett i tett, skulder ved skulder.

Vi samles rundt kartet for å få oversikt og planlegge. Hvordan løser vi denne hendelsen på best mulig måte, og så raskt som mulig? Kartet er en visuell kommunikasjonsflate – kanskje en av verdens eldste former for samhandlingsverktøy.

I dag er digitale kart og geografisk teknologi sentralt i de fleste aksjoner og kriser, og en viktig del i de fleste kommando- og kontrollsystemer – som for eksempel hos våre nødmeldesentraler 110, 112 og 113.

Brann, ambulanse og Politi samhandler under øvelse i Oslo
Digitale kartplattformer gir større mulighet for å koordinere og samarbeide på tvers av aktører, etater og humanitære organisasjoner – og flere bør koble seg på. Foto: Fredrik Neumann, Felix Features

Koordinering av krisesituasjoner, er ikke en enkel oppgave. Det er mye informasjon som skal behandles og prosesseres for at alle involverte skal få en felles situasjonsforståelse og at en skal få til en god samhandling. Et verktøy for å koble dette sammen, er ArcGIS-plattformen.

De fleste kjenner ArcGIS som et fag- og forvaltningssystem for geografiske data, som brukes av både private og offentlig aktører. Men med utvidelser, som modulen ArcGIS Mission, kan denne plattformen også brukes innen samhandling, beredskap og krisehåndtering. Dette gjelder om du jobber i kommuner, etater, private virksomheter eller i humanitære organisasjoner. Jobber du med beredskap og risikoanalyser, bør du sjekke om ArcGIS-plattformen allerede finnes i organisasjonen.

I webinaret under får du se noen praktiske eksempler der ArcGIS blir brukt – blant annet hvordan du kan administrere og relokere ambulanser, når mesteparten av ambulanseflåten trengs til ett sted. Du får også se hvordan Drammen kommune bruker Geodata Origos beredskapsmodul i sitt arbeid med beredskap og varsling til innbyggerne i kommunen.