Denne plattformen gir kommunene innovasjonskraft

En nøkkelferdig innovasjonsplattform for norske kommuner – Geodata Origo benyttes allerede av over 30 ulike kommuner. Tilbakemeldingen er klar: Kommunene gjør ting på nye måter. I tillegg til hovedplattformen har vi nå lansert 12 enkeltprodukter og flere er på vei.

Publisert: 22. aug. 2022 , i Nyhet

Lær mer om Geodata Origo i gratis webinar 8. september

– For oss er Geodata Origo en stor verktøykasse som gir oss nye og innovative måter å gjennomføre oppgavene våre på.

Det forteller Kay Henning Kleverud som er ansvarlig for Geografiske Informasjonssystemer (GIS) i utviklingsenheten i Sør-Odal kommune.

– Medvirkning og innbyggerdialog er et av feltene vi har gjort mye nytt på. Takket være dette fikk vi over 400 innspill da vi benyttet disse verktøyene for å få med oss innbyggerne i sentrumsutviklingen i Skarnes, sier Kleverud. Les mer om hva de gjorde.

Geografiske tjenester og analyser blir mer sentralt i kommunen

– Vi har jobbet tett med norske kommuner gjennom flere tiår. Etter hvert som teknologien har modnet, har også den digitale utviklingen og krav til digitalisering, effektivisering og automatisering i kommunene økt. Samtidig ser vi at geografiske tjenestene og geografiske analyser blir mer og mer sentrale, eksempelvis ved saksbehandling eller innbyggerdialog. Geodata Origo er vårt svar på kommunenes ønsker og behov, forteller produktsjef Pål Ulvenes.

Geodata Origo er en nøkkelklar GIS tjenesteplattform levert som en SaaS løsning, men også en skalerbar innovasjonsplattform, som du vokser sammen med etter behov og utviklingsfart. Takket være gode integrasjoner, blir implementasjonsprosjektet- og prosessen minimal. Plattformen er designet slik at kommunen selv kan utvide løsningen med egne moduler, og legger vekt på åpne data og åpne API-er for samarbeidspartnere samt enkle, men innholdsrike innsynsløsninger på web for innbyggerne.

12 nye produkter lansert det siste året

Geodata Origo er en plattform med produkter i stadig utvikling. Et eget produktteam jobber kun med Origo og har i løpet av det siste året lansert 12 enkeltstående produkter under Origo-paraplyen. Ett av disse er Origo Befolkning, som er tatt i bruk av Kongsvinger kommune. Faktisk så var det kommunen selv som så muligheter for å lage et bedre verktøy for befolkningsanalyse med de nye FIKS-dataene og dermed spurte om Geodata kunne bistå. Noen uker etter var Origo Befolkning klart. Anne Kjersti Briskerud er Smart kommune-rådgiver i Kongsvinger og svært fornøyd med det nye verktøyet.

– Bare brukergrensesnittet i seg selv var nok til at vi likte dette godt fra første stund, forteller Briskerud.

Origo Befolkning benyttes til å gi en nåtidsoversikt over befolkningen og gir kommunen daglig informasjon om endringer. Det benyttes både til samfunnsplanlegging og for å følge folketallet som er et svært viktig måltall for kommunen.

– Det at verktøyet er så brukervennlig og har alt på ett sted, betyr at behov som tidligere ble oppdrag for GIS-avdelingen, krevde spesifikke tilganger og genererte mer jobb, er borte. Nå har rådgivere i alle kommunalområdene tilgang til verktøyet og bruker det i sin overordnet samfunnsplanlegging. På den måten kan for eksempel helsesektoren løpende følge utviklingen og bruke informasjonen når framtidens hjemmebaserte tjenester planlegges, forteller Briskerud.

Og dette er bare starten. Som Smart-rådgiver ser Briskerud potensialet blant annet i å utvide med fremskrivningsanalyser og dermed få viktig kunnskap for å videreutvikle den smarte kommunen.


Origo Vinterdrift og Sommerdrift er også populære produkter. Ved hjelp av en applikasjon på nettbrettet eller telefonen kan brøytebiler enkelt rapportere hvilke veier som er brøytet, saltet, strødd eller informere om avvik. Eller tilsvarende for sommervedlikehold som rydding av vei. Administrasjonen får hele oversikten i tilnærmet sanntid ved hjelp av kart og applikasjoner.

Les mer om de ulike produktene her og/eller lær mer på webinar 8. september.

Produktsjef Pål Ulvenes forteller videre at dialog med kundene har vært helt sentralt i utviklingen. Samarbeidet med Kongsvinger om Origo Befolkning er et godt eksempel på dette.

– Vi har også fått plass et eget forum der kundene kan gi kontinuerlig tilbakemelding på produktene og ha jevnlig dialog med oss. Dette blir et viktig virkemiddel for brukerorienterte produkter, avslutter Ulvenes.

Snakk med oss om Origo: