Geodata Origo vokser!

Geodata Origo vokser. Stadig flere kommuner velger Origo som sin verktøykasse for nye og innovative måter å gjennomføre oppgavene sine på. Nå kan du se webinaret som gir en status for arbeidet og funksjonaliteter og applikasjoner så langt. I tillegg får du møte noen brukere av Origo, og hvordan de løser konkrete oppgaver.

Publisert: 12. sep. 2022 , i Video

Per i dag er det godt over 30 kommuner som er tilknyttet Geodata Origo, og tilbakemeldingene er gode, forteller i produkteier Pål Ulvenes i Geodata. I dette webinaret går han og teknisk rådgiver Tore Jensen gjennom flere punkter, blant annet:

  • Dokumentasjonsløsningen og forumsløsningen i Origo
  • Nyheter innen innsynsløsningene i Origo
  • Nye analysemuligheter
  • Origo befolkning
  • Løypemelding på arbeid, applikasjoner og løsninger som er igangsatt

Du får også se konkrete eksempler fra våre kunder. Den første vi møter er Ingunn Brøndbo Moss, som er prosjektutvikler i Sør-Odal kommune.

Hun viser hvordan hun jobber med et stort boligprosjekt, og hvordan hun jobber for å lage en områderegulering for planområdet hun jobber i. I dette arbeidet har hun svært god nytte av DOK-analyser som er arbeidsverktøy. Hun viser hvordan hun tar ut rapporter, og som gir grunnlag for hvilke tema hun skal jobbe videre med, som f.eks. grunnforhold, støy og tema rundt samfunnssikkerhet.

Den andre vi skal møte er GIS-ansvarlig i Sør-Odal kommune, Kay Henning Kleverud. Han viser hvordan han bruker drone for å kartlegge et område, og hvordan han legger dette inn i kommunens eget kartsystem, men også sendes til Elveg 2.0 og Statens vegvesens NVDB-database. Dette gjør han blant annet med hjelp av programmet Sitescan. I etterkant viser Tore Jensen hvordan han sender informasjon til Sentral FKB ved hjelp av ArcGIS Pro.