GeoTek 2023 – et tilbakeblikk

Årets GeoTek er vel gjennomført og vi i Geodata ser med glede tilbake på tre tettpakkede konferansedager med nærmere 50 forskjellige foredrag med ulik grad av nerdefaktor.

GeoTek 2023 – et tilbakeblikk

Årets GeoTek er vel gjennomført og vi i Geodata ser med glede tilbake på tre tettpakkede konferansedager med nærmere 50 forskjellige foredrag med ulik grad av nerdefaktor.

Publisert: 04. okt. 2023

Geodatas administrerende direktør Espen Kristiansen

Vår bransje har en viktig rolle for å forstå verden, både slik den er i dag, og slik den kommer til å bli, og det belyste vi på årets GeoTek.

Med tre og et halvt år siden forrige fysiske konferanse var det nesten høytidssteming da summingen av tre hundre mennesker stilnet, lyset dempet seg og Geodatas leder, Espen Kristiansen, innledet dagen.

Fra scenen på Clarion Hotel Oslo fikk vi høre Erling Dokk Holm, statsviter og samfunnsforsker, som første foredragsholder ut med sine refleksjoner rundt hvordan vi kan få en bærekraftig, attraktiv og riktig by- og samfunnsutvikling.
Strategisk rådgiver Carine Hals og kundeveileder Martine Petlund Breiby var eminente konferansierer for årets GeoTek
Geodatas tekniske rådgiver Tore Hustoft viste oss ulike vindsimuleringer for hvordan vinden vil treffe potensielle bygg i den nye bydelen i Bodø

For hvordan skal fremtidens byer planlegges? Ved hjelp av Svante Guterstam fra Bodø kommune og Geodatas tekniske rådgivere fikk vi et konkret innblikk i hvordan dette skjer allerede. Når Forsvarets hovedflystasjon er lagt ned og den eksisterende flyplassen flyttes i Bodø blir det et område på nesten 800 fotballbaner frigitt til utvikling av en ny bydel. De viste oss hvilke verktøy som brukes i planlegging og ikke minst for å involvere innbyggerne i utviklingen.

Solveig Skjermo fra Riksantikvaren om digitalisering av vår felles kulturarv og Bård Hansen om hvordan Statskog forvalter felleskapets verdier

Geodatas traineer viste fram sitt prosjekt for hvordan de kan redde verden litt. Med løsningen "Water for life" tilgjengeliggjør de overvåkingen av vann og vannkvalitet, uten at brukeren trenger å være en GIS-ekspert. Ved hjelp av maskinlæring, satelittbilder og rasteranalyse er statusen på drikkevannskilder, flomutsatte elver og grunnvannsmagasiner kun tastetrykk unna.

Geodatas Scott Beckstrøm om maskinlæring og Mette Skurtveit om hvordan Havvind + GIS = sant!
Beredskapssjef i Innlandet, Endre Hjelseth, ga oss innblikk i hvordan krisestaben settes på grunn av ekstremvær, før Geodatas Astrid Hvattum viste hvordan analyseverktøy kan gi økt forutsigbarhet og tryggere planlegging når klimaendringer treffer oss.

Reili Aamodt tok i mot prisen på vegne av Mohammad Qasim Hashimi

Fyrtårnprisen er en viktig del av GeoTek og deles ut årlig til en person eller organisasjon som har bidratt utover det vanlige til å fremme bruken av GIS, utvikle innovative løsninger eller funnet nye bruksområder for GIS. Årets pris gikk til Mohammad Qasim Hashimi fra Norsk Folkehjelp for sitt arbeid med å utarbeide riktige og gode verktøy for minerydding, en livsviktig oppgave.

Geodatas tekniske rådgivere Sindre Engh og Jan Kristian Hellan holdt foredrag om sanntids- og mobilitetsdata

Torsdag var det klart for å dykke dypere ned i den tekniske materien. Med nesten 30 tekniske foredrag på en mildt sagt fullpakket dag håper vi at det var noe for alle, enten man er en gammel GIS-ringrev eller relativt ny innenfor faget. Nytt av året var at vi også hadde et eget spor for Geodata Origo. Vi er takknemlige for at noen av brukerne ville dele av sine erfaringer og i tillegg var det nyttig med en arena for innspill, samtale og diskusjon mellom brukere og de i Geodata som utvikler løsningene.

Deltok du og er nysgjerrig på noen av de tekniske foredragene? Her finner du alle presentasjonene.

Planleggingen av GeoTek 2024 er allerede i gang og informasjon om dato kommer om ikke altfor lenge. Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å bli holdt oppdatert!

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Ved å sende inn bekrefter jeg at jeg har lest og akseptert personvernerklæringen.

For teknisk support, gå til våre supportsider.