3D-tjeneste gir arkitekter nye perspektiver

– Med 3D Clip&Ship og ArcGIS får vi en fin måte å presentere prosjektene våre på og vi får vist de faktiske konsekvensene av tiltakene. Det gir oss mulighet til å presentere et bedre beslutningsgrunnlag enn tidligere, særlig overfor kommunen og politikerne.

3D-tjeneste gir arkitekter nye perspektiver

– Med 3D Clip&Ship og ArcGIS får vi en fin måte å presentere prosjektene våre på og vi får vist de faktiske konsekvensene av tiltakene. Det gir oss mulighet til å presentere et bedre beslutningsgrunnlag enn tidligere, særlig overfor kommunen og politikerne.

Det forteller arkitekt Hans-Karsten Myhre i Boxs Arkitektstudio i Asker.

Fra kontoret i Asker sentrum tegner Boxs mange boliger og småhus, men også større prosjekter og boligbygg. I Blakstadmarka jobber de med å gjøre om næringsbygg til rundt 60 leiligheter og i Åmotåsen skal det bygges moderne leilighetsrekkehus.

– Vi jobber stort sett i Asker og omegn, som Bærum, Oslo, Røyken, og Lier. I tillegg har vi prosjekter i blant annet Hvittingfoss, Moss, Kvinnherad og Svolvær, forteller arkitekt Hans-Karsten Myhre.


Dette er en tjeneste som har gjort det veldig mye enklere for oss å presentere prosjekter og vise faktiske konsekvenser av tiltaket enn vi klarer i den programvaren vi bruker ellers. Særlig har dette blitt godt mottatt av kommunene og politikerne, som kanskje ikke har like mye tid eller mulighet til å sette seg inn i alle de prosjektene som de må ta stilling til, sier Hans-Karsten.

-Arkitekt Hans-Karsten Myhre i Boxs Arkitektstudio
Arkitekt Hans-Karsten Myhre i arkitektstudioet Boxs i Asker. 3D Clip&Ship fra Geodata er et godt verktøy, som sparer han for mye tid.

Nylig tok Boxs i bruk Geodatas tjeneste 3D Clip&Ship.

– Det er flere fordeler med tjenesten. Vi tegner et polygon rundt det geografiske området vi ønsker å hente ned og får pakka ferdig på vår ArcGIS Online-konto, forteller Hans-Karsten.

Når all prosessering er ferdig, lager Geodata en komplett 3D-scene som inneholder detaljert terreng, 3D-bygninger og vegetasjon for området.

- Vi kan gjøre noe lignende i ARCHICAD, som er vårt hovedarbeidsverktøy, men det er en del jobb med det, og vi får ikke vegetasjon eller omgivelsene like presist og raskt, så denne tjenesten sparer mye tid. Særlig bra for oss er å få med vegetasjon i 3D-scenene, det gir prosjektet et mer realistisk og reelt bilde av det vi vil presentere.

Arkitektene kan laste opp egne 3ds-filer og plassert bygningene og prosjektene riktig i terrenget. Når prosjektet skal vises til en kunde eller oppdragsgiver lager Boxs en web-app av 3D-scenene, med en link, som de kan sende videre.

Det er særlig i forbindelse med presentasjon av prosjekter de bruker Geodata-teknologien.

Basert på Geodatas egen 3D-database og laserdata

Tjenesten henter data fra Geodatas egen database med 3D-bygg, samt laserdata fra Kartverket. Oppløsningen på terrengmodellene avhenger av hvilke laserdata som finnes for området, men kan være inntil 25 cm.

Her bearbeides nedlastede laserdata ved å legge på farge (rgb-verdier) fra flybilder og fjerner punkter over bakken der vi finner veg, bygg eller vann. Basert på bearbeidede laserdata, lager vi en detaljert terrengmodell for tegnet område, samt en egen 3D-modell for vegetasjon.

Nysgjerrig på mulighetene du har med ArcGIS og tjenesten 3D Clip&Ship? Ta kontakt med oss.

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Ved å sende inn bekrefter jeg at jeg har lest og akseptert personvernerklæringen.

For teknisk support, gå til våre supportsider.