Samhandling og innsikt med geografiske data

Hafslund Nett har over 700 000 strømmålere plassert i hjemmene våre. De skal sørge for at vi får den strømmen vi trenger og de skal optimere for stadig større behov for elektrisitet. I kjernen av det hele finner vi et geografisk verktøy. Fordi alt skjer et sted.


Allerede i 2014 startet Hafslund Nett med den nye IT-strategien som skulle ta høyde for de automatiske strømmålerne og den geografiske programvaren ArcGIS Enterprise har blitt en viktig brikke i det hele. Erkjennelsen var nettopp den at svært mye av det Hafslund Nett gjør og forholder seg til har en geografisk posisjon. Hvor er det feil på nettet akkurat nå, hvor er kunden som har problemer med strømmen, hvor har det vært lynnedslag, hva skjer på sensorene våre, hva har temperaturen på en transformator vært?

Ved hjelp av ArcGIS Enterprise har de nå en helhetlig geografisk oversikt over det hele og planleggingen i hverdagen er mye enklere. Og ute i feltet bruker linjemontørene og andre feltarbeidere apper fra samme løsning som forenkler hverdagen betydelig.

Samhandlingen er forbedret og innsikten i nåtidssituasjonen er forbedret. Men hva med fremtiden? Teorien til Hafslund Nett er at de ved hjelp av geografiske data og maskinlæring skal kunne forutsi hva som kommer til å skje på sikt. Det å ta i bruk andre tilgjengelige data er sentralt. Hva må de for eksempel gjøre når flere husstander produserer sin egen strøm ved hjelp av solceller og overskuddet skal tilbake inn i strømnettet?

Vil du høre mer om hvordan Hafslund Nett jobber og hvilke løsninger de bruker. Ta en kikk på innlegget under fra GeoTek 2019 med Kjetil Nymoen, løsningsarkitekt i Hafslund Nett:

Vil du høre med om hva vi gjør sammen med Hafslund Nett eller andre lignende virksomheter? Ta kontakt for en uformell prat.

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Morten Andre Hjallum
Morten Andre Hjallum
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.