Kartlegger vassdrag med drone

Per Øyvind Gustavsen kartlegger Nidelva i Arendalvassdraget med drone for å se hvordan elva kan få en mer vellykka overlevelse av lakseyngel.


Per Øyvind Gustavsen er naturforvalter. Gjennom hans firma Naturanalyser har han kunder i både offentlig og privat sektor.

Han er utdannet naturforvalter med etterutdanning på fagområdet geografiske informasjonssystemer (GIS), og bruker programvare fra Esri i arbeidet sitt.

Ett av Per Øyvinds oppdrag er å overvåke Nidelva i Arendalsvassdraget for å se hvordan elva kan få en mer vellykka overlevelse av lakseyngel. I dette kartleggingsprosjektet er "Drone2Map" et viktig verktøy.