– GIS-plattformen er viktig for hele kommunen

I Skedsmo kommune inngår de geografiske dataene i kommunens digitale økosystem som bidrar til en god samhandling og utvikling av tjenester på tvers av organisasjonen.


Geodata jobber med en rekke kommuner og felles for dem alle er behovet en trygg og god forvaltning av geografiske data.

Skedsmo kommune vant Geodatas Fyrtårnpris for 2018 for deres innovative bruk av GIS og geografiske data og sin utnyttelse av ArcGIS-plattformen. I en årrekke har de jobbet godt med sin GIS-plattform, som er tatt i bruk i store deler av organisasjonen.

Gjennom flere år har kommunen jobbet godt med å bygge et innovativt miljø og organisasjon for å ta ut verdien av GIS på ulike forretningsområder. I særlig grad har Skedsmo gjort seg bemerket i bruk av ny teknologi som VR/AR og 3D i sitt arbeid med å utvikle Lillestrøm by og har jobbet godt med innbyggerinvolvering og innbyggerdialog.

1. januar 2020 slår Skedsmo, Fet og Sørum kommune seg sammen og danner Lillestrøm kommune. Dermed vokser kommunen og teller nær 90.000 innbygger og blir Norges 9. største kommune.

Se video under for å få vite mer om hvordan de jobber i Skedsmo: