Statnett – en geografisk virksomhet

Geodata leverer samfunnskritiske løsninger til infrastruktur over hele Norge. Én av dem er Statnett, som vi har samarbeidet med siden 90-tallet.


Geodata bistår i dag Statnett med alt fra programvare, innholdstjenester, GIS-konsulenter, og strategisk rådgivning. Dette arbeidet er med på å underbygge Statnetts arbeid om at "fremtiden er elektrisk".

Statnett har ansvar for å drifte og forvalte sentralnettet, som er det høyspentnettet som forbinder de ulike lokale nettleverandørene. I tillegg har Statnett et systemansvar for hele det nasjonale strømnettet og sørger for at de som vil ha strøm, får strøm.

Det er ikke tvil om at Statnett er en geografisk virksomhet. De aller fleste dokumenter og datakilder som Statnett får, har en eller annen form for geografi i seg. For ikke å glemme mer enn 12.000 km med høystpentline, mer enn 150 stasjoner og flere tusen kilometer med sjøkabel.

Dermed er forvaltningen og presentasjonen av disse geografiske dataene svært viktig. Statnett har en datasentrisk tilnærming til dataene, og systemer som blant annet GIS, BIM og VR beiter på disse dataene. Denne tilnærmingen gjør at dataene flyter lettere gjennom organisasjonen og fører til at Statnett jobber mer effektivt.

Vil du høre mer om hvordan Statnett jobber med sine geografiske data, se videoen med Helge Prestrud Astad, som er seksjonssjef GIS, Geodata og modellering i Statnett:

Jobber du med samfunnskritisk infrastruktur og er nysgjerrig på hvordan vi jobber med dette, ta kontakt med vår kundeansvarlig:

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Jon Petter Furnée
Kundeansvarlig nasjonal infrastruktur

For teknisk support, gå til våre supportsider.