Tryggere i vinterfjellet med geografisk informasjon

Gjennom tjenestene Varsom, Regobs og xGeo sørger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for at det blir enklere å ferdes trygt i vinterfjellet.


Geografiske data er kjernen i et unikt system for varsling av vær- og føreforhold i fjellet.

Varsom.no

Varsom er en publikumsløsning som brukes av tusenvis av toppturentusiaster hvert sesong og bruken øker med den enormt store interessen for å ferdes høyt i fjellet om vinteren. De viktigste datakildene er snøobservasjoner innsamlet av snøskreobservatører, data fra værstasjoner og data fra snø- og værmodeller. Videre gjøres denne informasjonen tilgjengelig i det daglige varselet som du får på nettsiden varsom.no.

Varsom Regobs

Varsom Regobs er en app for Android og iOS som gir deg skredvarselet fra Varsom.no. I tillegg kan snøskredobservatørene og de som ønsker legge inn observasjoner om snø og skredfare ved å laste opp bilder og tekst på en geografisk lokasjon. Det skilles mellom den informasjonen som legges inn av godkjente snøskredobservatører og oss andre hobbyobservatører. Her kan du ofte finne nyttig informasjon om forhold i området du er i som har skjedd nylig, kanskje etter at snøskredvarslet er oppdatert hos varsom.no. Mer om appen.

XGeo

Har du lyst til å nerde enda litt mer ned i tilgjengelige data rundt vær og påvirkede forhold er det nettstedet xGeo.no som gjelder. Det er et beslutningsstøtteverktøy for varsling og overvåkning av flom-, jord- og snøskred. Der finner du blant annet historiske observasjoner og modellkjøringer, prognoser, fareindekser og sanntidsdata.

Snøskredvarslingen utvikles og leveres av Norges vassdrags- og energidirektorat i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk Institutt.