Tryggere sjøvei med nautisk fagsystem

Vi har veier også på sjøen, disse kalles farleder og har skilting og sjømerker i form av fyr, staker, bøyer, lykter og lanterner. Nøyaktigheten i den geografiske plasseringen av disse er avgjørende for å sikre tryggest mulig ferdsel til sjøs.


Denne viktige jobben gjøres i Kystverkets Nautiske Fagsystem. En kompleks løsning med høyt detaljnivå som igjen er grunnlaget for de fysiske og elektroniske navigerbare kartene som leveres av blant annet Kartverkets Sjødivisjon.

12 båter har ansvaret for å sette opp og vedlikeholde disse merkene til sjøs, og de er utstyrt med nautisk fagsystem som sørger for at sjømerkene får den helt nøyaktige geografiske posisjonen. Videre sitter rundt 20 brukere på land som jobber i systemet for å planlegge og kvalitetssikre farleder og merking.

Dette er digitalisering av kompleks informasjon og på mange måter et digitaliseringsprosjekt forut for sin tid da det opprinnelig ble laget allerede i 2010.

Her er en visning av dataen som forvaltes og til syvende og sist blir de beste mulige kartene for den trygge sjøveien.

Vil du snakke med oss om digitaliseringsprosjekter?

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Tor Egil Aas
Tor Egil Aas
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.