Data, kart og innholdstjenester

Gjennom vår egen butikk Geodata Online får du tilgang til kart og data basert på norske forhold. Kartene er skreddersydd programvaren fra Esri, men kan også brukes fra andre klienter og standardiserte grensensnitt.

Velg mellom disse:

Mobilitetsdata

Ved hjelp av mobilitetsdata kan du enkelt få en oppdatert oversikt over folks bevegelse i samfunnet. Vi har tilrettelagt dataene slik at du kan ta dem i bruk med en gang.

Klimarisiko - data og analyser

Styrtregn, flom, kvikkleire, rasfare. Kunnskap om hvordan endringene i klimaet påvirker alt rundt oss blir stadig viktigere. Vårt analyseverktøy gir økt forutsigbarhet og tryggere planlegging.

Eiendomsdata

En komplett kopi av Matrikkelen. Gir deg oppdaterte data til analyser, statistikk, søk og rapportering.

Demografidata

Demografisk data på bl.a. folketall, inntekt, familiestruktur, kjønn og alder. Data for fylker, kommuner og grunnkretser, samt for rutenett i forskjellig oppløsning.

Forretningsdata

Gir helhetlig oversikt og innsikt i bedrifter og detaljvarehandel i Norge. Godt egnet som analysegrunnlag ved etablering av virksomheter.

Risikodata

Risikodata som viser risiko for naturhendelser som flom, skred og brann. Egnet for forsikringsselskaper og offentlige myndigheter.

Søketjenester

Vi leverer ulike interaktive søketjenester for adressesøk, ruteberegning og geokoding:

Standard kartserier

Geodata leverer alle standard kartdataserier som forvaltes av Statens Kartverk, Geovekst og landets kommuner.

Bakgrunnskart

Ulike bakgrunnskart basert på de sist tilgjengelige data fra Statens kartverk, Geovekst og landets kommuner. Tilgjengelig i flere formater, projeksjoner og stiler.

3D-modeller, 3D-løsninger og 3D-tjenester

3D-modeller av terreng og bygninger gir deg nye måter å visualisere data på. Nå kan du få hele Norge i 3D, vi byr på Norges beste og mest komplette løsninger for 3D-modeller og 3D-løsninger.

Andre kart- og datatjenester fra Geodata

Vi tilbyr data i kart innenfor samferdsel, utdanning, post, administrative områder, kulturelle data fra petroleum og POI.