Geodata | Data, kart og innholdstjenester

Data, kart og innholdstjenester

Gjennom vår egen butikk Geodata Online får du tilgang til kart og data basert på norske forhold. Kartene er skreddersydd programvaren fra Esri, men kan også brukes fra andre klienter og standardiserte grensensnitt.

Velg mellom disse:

Eiendomsdata

En komplett kopi av Matrikkelen. Gir deg oppdaterte data til analyser, statistikk, søk og rapportering.

Demografidata

Demografisk data på bl.a. folketall, inntekt, familiestruktur, kjønn og alder. Data for fylker, kommuner og grunnkretser, samt for rutenett i forskjellig oppløsning.

Forretningsdata

Gir helhetlig oversikt og innsikt i bedrifter og detaljvarehandel i Norge. Godt egnet som analysegrunnlag ved etablering av virksomheter.

Risikodata

Risikodata som viser risiko for naturhendelser som flom, skred og brann. Egnet for forsikringsselskaper og offentlige myndigheter.

Søketjenester

Vi leverer ulike interaktive søketjenester for adressesøk, ruteberegning og geokoding:

Standard kartserier

Geodata leverer alle standard kartdataserier som forvaltes av Statens Kartverk, Geovekst og landets kommuner.

Bakgrunnskart

Ulike bakgrunnskart basert på de sist tilgjengelige data fra Statens kartverk, Geovekst og landets kommuner. Tilgjengelig i flere formater, projeksjoner og stiler.

3D-modeller, 3D-løsninger og 3D-tjenester

3D-modeller av terreng og bygninger gir deg nye måter å visualisere data på. Nå kan du få hele Norge i 3D, vi byr på Norges beste og mest komplette løsninger for 3D-modeller og 3D-løsninger.

Andre kart- og datatjenester fra Geodata

Vi tilbyr data i kart innenfor samferdsel, utdanning, post, administrative områder, kulturelle data fra petroleum og POI.

Ta kontakt

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!Joachim Eckbo Juell

Joachim Eckbo Juell
Direktør for Produktutvikling

Geirulv Storaker

Geirulv Storaker
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.