Brukeropplevelse

Det er viktig for Geodata å levere løsninger med et gjennomtenkt brukergrensesnitt som gir god brukeropplevelse. Erfaringsmessig vet vi at fornøyde brukere gir et bedre sluttresultat for alle parter.

Den gode brukeropplevelsen lager vi ved å sette oss inn i brukernes hverdag og få et innblikk i utfordringene de har. Da får vi et godt grunnlag for å lage en løsning som gir brukerne den best mulige arbeidshverdagen.

Vi benytter mange ulike typer verktøy og metoder i prosessen og velger det som passer best ut fra prosjektets behov og omfang. Noe av det vi tilbyr er:

  • Re-Shake
  • Kvalitetskontroll
  • Idéutvikling
  • Måling av brukeratferd

Re-shake

Har dere en eksisterende løsning som ser ut som et lappeteppe etter hvert som det har blitt lagt til nye funksjoner? Og opplever brukerne at behovet de har nå ikke er det samme som da løsningen ble laget? Selv om det er nødvendig med videreutvikling kan det gå på bekostning av helheten i løsningen. I en Re-shake tar vi det nødvendige skrittet tilbake og ser på løsningen i sin helhet. Slik kan vi danne oss et bilde av hvordan løsningen fungerer og se på brukervennligheten i et nytt lys.

En Re-Shake vil gi et utarbeidet konsept inkludert enkle klikkbare skisser. Dere får også en rapport som beskriver funnene fra brukerne av løsningen. Konseptet eller endringsforslagene som kommer ut av prosessen kan være med på å inspirere og bane vei for videre utvikling av løsningen og igjen sette fokus på brukervennligheten og effektiviteten.

Universell utforming

Det er viktig å ha webbaserte løsninger som fungerer for alle. Vi kan hjelpe dere med å oppnå universell utforming ved å ta en gjennomgang av løsningen og vurdere hva som skal til for å tilfredsstille minimumskravene. Dere får en rapport som gir råd om hva som må og bør endres for å dekke kravene som stilles.

Online brukerundersøkelse

Hvor mye vet dere egentlig om brukerne til løsningene dere har? Er de tilfreds eller er det funksjoner de skulle ønske var annerledes?
En online brukerundersøkelse er den enkleste måten å skaffe seg innsikt om brukernes krav og ønsker til en løsning på. Den kan fungere både kvalitativt og kvantitativt og er et kraftig og billig verktøy for å nå ut til mange brukere. Innsikten kan brukes til å lage en bedre løsning.

Idéutvikling

Har dere en ny eller eksisterende problemstilling dere ikke helt kommer videre med? Ved idéutvikling hjelper vi dere fra idé til et konsept gjennom innsikt og analyse. Målet er å komme frem til en løsning som løser utfordringene på en brukervennlig måte. Et slikt konsept vil gjerne bestå av en beskrivelse av konseptet, fulgt opp med skisser og prototyper som gjør det enklere å forstå helheten. Ved å visualisere konseptet i form av enkle prototyper er det enklere å forstå omfanget, teste ut om konseptet treffer de aktuelle brukergruppene og foreta justeringer før man går videre med utvikling.

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Astrid Hvattum
Astrid Hvattum
Leder forretningsutvikling og innovasjon

For teknisk support, gå til våre supportsider.