Skydrift

Har du behov for mer driftskapasitet eller ønsker å drifte GIS-løsningene dine i skyen? Den jobben kan vi gjøre for deg. Vi kan også tilby et komplett og nøkkelferdig GIS levert som en tjeneste fra skyen: ArcGIS som en tjeneste

Hvorfor drifte i skyen?

Skytjenester er skalerbare tjenester som blir levert over nett. Du betaler bare for den kapasiteten du bruker og får en kostnadseffektiv, sikker og skalerbar løsning.

Fordelene med et skymiljø er at det skalerer seg automatisk etter dine behov. Har du behov for flere ressurser på grunn av stor datatrafikk, får du tildelt ressursene automatisk.

Om noe ikke fungerer lenger, så blir det satt inn nye ressurser, og det som har feilet blir tatt ut av driftsløsningen. Skymiljøet oppdager selv hva som feiler, og starter en prosess slik at det kommer opp igjen.

Å lagre i en skytjeneste gir flere fordeler. Vi slipper investeringskostnader på nye servere, og kan skalere nettstedet raskt og enkelt i takt med volum av data og ytelse i korte perioder med mye pågang.

-Driftsansvarlig for Norge i bilder, Jon Arne Trollvik i Kartverket

La oss lagre løsningen din

Vi gjør jobben og tilretteleggingen for lagring i skyen for dere. Vi har all dialog med skytjenesten og står for nødvendig support. Det er også mulig å lagre en liten del av løsningen deres, det å overlate en enkelt geografisk applikasjon eller en løsning til vårt driftsmiljø kan være en smart måte å sikre driften av denne på.
Gjennom drift av store løsninger har vi allerede opparbeidet oss stor kompetanse på området drift av GIS og kan rådgi dere i en prosess for å velge riktig retning for deres løsning.

ArcGIS som en tjeneste

Med ArcGIS som en tjeneste kan dere fokusere på å samle og forvalte data, utføre analyser, bygge tjenester og applikasjoner. Geodata sørger for at løsningen er oppdatert, tilgjengelig, sikker og med tilstrekkelig kapasitet og ytelse. ArcGIS som en tjeneste gir tilgang til ArcGIS Enterprise, et komplett GIS for å samle og forvalte data, samt bygge tjenester og applikasjoner.

I tillegg er ArcGIS som en tjeneste fylt med innhold fra Geodata Online, vårt geografiske datavarehus i skyen. Det betyr at du får tilgang til en rekke temakart, søketjenester og bruksklare applikasjoner. Ved å kjøpe ArcGIS som en tjeneste kan du fokusere på å utnytte mulighetene i ArcGIS, dataene dine og innholdet fra Geodata Online, fremfor å bruke tid og bygge kompetanse på drift og vedlikehold. ArcGIS som en tjeneste kan leveres i løpet av få dager.