Geodata | Produkter og tjenester

Produkter og tjenester

Geodata er en ledende leverandør av programvare og tjenester innen ulike former for geografiske data. Vi leverer tjenester og løsninger til både offentlig og privat sektor, og er enedistributør av Esris programvare ArcGIS i Norge.