Geodatas kundeprogram

Utnytter du potensialet i dine geografiske data og teknologi? Trenger du hjelp til å gjøre teknologi rundt geografiske data mer kjent i organisasjonen? Geodatas kundeprogram gir deg en helhetlig og fremtidsrettet strategi for arbeidet, trygt veiledet av våre strategiske rådgivere.

Gjennom Geodatas kundeprogram utarbeider vi GIS-strategien sammen med deg og lager konkrete arbeidsmål som knytter teknologien til forretningsprosessene dine.

Se og hør Geodatas rådgivere Carine og Hans Petter fortelle om kundeprogrammet:

Programmet følger et fleksibelt rammeverk for å skape verdi gjennom samarbeid, struktur og tilgang til rett kompetanse. En dedikert strategisk rådgiver fra Geodata veileder prosessen og sørger for å legge til rette for at potensialet i ArcGIS-plattformen utnyttes fullt ut.

Programmet bistår deg innenfor flere områder:

  • Anbefalinger på områder for økt bruk av GIS-teknologi i eksisterende eller nye fagmiljøer. Vi hjelper deg med å gjøre GIS-teknologien kjent i en større del av organisasjonen.
  • Vise hvordan GIS-teknologi kan ta en sentral rolle i arbeidet med å nå forretningsmålene gjennom uttesting/pilotering
  • Struktur og prosess for å tenke langsiktig rundt bruk av GIS i en operativ og hektisk hverdag - sparring og samarbeid
  • Tilgang til engasjerte tekniske- og bransjeeksperter fra Geodata og Esri til diskusjoner, planlegging og demonstrasjon av konsepter.
  • Sørger for at dere alltid er oppdatert på ny teknologi og hvordan den kan komme organisasjonen deres til gode
Trenger du hjelp til å gjøre teknologi rundt geografiske data kjent i en større del av organisasjonen? Geodatas kundeprogram gir deg en helhetlig og fremtidsrettet strategi for arbeidet, trygt veiledet av våre strategiske rådgivere.


Dette får du når du går inn i en avtale:

Strategisk rådgiver - Rollen som strategisk rådgiver er sentral i programmet: En dedikert GIS-rådgiver fra Geodata vil fokusere på dine behov og målsetninger. Rådgiveren er også linken til andre ressurser i Geodata eller hos Esri, og vil jobbe i forkant med råd om GIS-strategi og teknologiske veivalg.

Arbeidsplan - Vi lager en arbeidsplan sammen som blir grunnlaget for samarbeidet. Planen blir utarbeidet med utgangspunkt i et årlig planleggingsmøte hvor målet er å samle nøkkelpersonell, gjerne fra ulike deler av organisasjonen, for å få en samlet forståelse av hvordan GIS kan bidra til å nå forretningsmålene. Planen oppsummerer konkrete aktiviteter og viser til hvilke mål de er knytta til, og vil være en levende arbeidsplan gjennom forløpet av programmet

Tilgang til nødvendig kompetanse - Arbeidsplanen dokumenterer, i tillegg til aktiviteter, kompetansebehov for hvordan vi best kan støtte dere fremover. Dette kan være opplæring, support eller konsulenthjelp fra Geodata eller Esri, og som vi skreddersyr til behovene dere har.


Se et par eksempler på hva vi har gjort gjennom kundeprogrammet under:

inspirasjon

Utnytt muligheter i teknologien

I en datadrevet verden er tilgangen på data en av de viktigste grunnstenene for å jobbe smartere og mer effektivt. Datainnsamling har tradisjonelt sett vært en omfattende prosess, men nye teknologiske framskritt gjør at man kan gjøre dette enklere og raskere.

Ønsker du mer informasjon om Geodatas kundeprogram? Ta kontakt:

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Anders Malum
Strategisk rådgiver
Carine Hals
Strategisk rådgiver

.