Geografiske analyser gir bedre beslutninger

Prediksjon med stedfesting som faktor kan forutsi kriminalitet. Analyse av satellittbilder kan avdekke klimaendringer. Ambulansetilgjengelighet koblet mot demografi kan si oss hvordan ambulansene bør plasseres for å redde flest liv. Geografiske data beriker de fleste datasett og gir bedre beslutningsgrunnlag.

Med geografiske data og analyser kan du finne nye muligheter og dine viktigste forbedringsområder. Du får verdifull informasjon som hjelper deg å forutsi hendelser, forstå effekten av inngrep og tiltak, og som bidrar til å optimalisere virksomheten din.

For å kunne tilby en forsvarlig akutt medisinsk hjelp så er vi helt nødt til å analysere ambulansestrukturen med sikte på å forbedre responstiden og ressurstilgjengeligheten vår.

-Jon-Ola Wattø, logistikkansvarlig ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge

Det høres kanskje for godt ut til å være sant, men ambulansetjenesten ved Helse Midt-Norge er et av mange eksempler på dette. De har funnet områder hvor de har utfordringer med å innfri responstidskravene ved å analysere historiske oppdragsdata. De har sammenliknet faktisk utrykningstid med kjøretidsberegninger (basert på offentlige veidata) og funnet avvikene som skyldes dårlig tilgang til ressurser.


Ved hjelp av fremskrevne befolkningsdata kan Helse Midt-Norge nå forutsi behovet for ambulansetjenester framover, planlegge det fremtidige ressursbehovet og optimalisere bruken av disse.

Se hva vi gjorde for Helse Midt Norge

Spar penger med geografisk analyse

Hogstmaskin i arbeid.

Bedre ressursutnyttelse, kostnadsoptimalisering og redusert risiko er god motivasjon for å begynne med geografiske analyser. Geografiske analyser gir Statskog prognoser for hvor mye skog det vil være på deres eiendommer i fremtiden, og tilstanden på denne.

I tillegg utføres fremkommelighetsanalyser for å kalkulere kostnaden for å hente ut tømmeret fra eiendommene. Som en følge av bedre oversikt over tilgjengelig tømmer og driftskostnader, opplever Statskog en økt stabilitet og forutsigbarhet i sine leveranser.

Som Norges største skogeier er gode geografiske analyser avgjørende for å forvalte skogen på en bærekraftig måte og med så god økonomisk avkastning som mulig.

-Monica Grindberg, Skogsjef i Statskog SF

Se et eksempel på fremkommelighetsanalyser i denne demoen:

Vi har dataene du trenger

Gode geografiske analyser krever detaljerte og oppdaterte data av høy kvalitet. Derfor tilbyr vi et stort utvalg ferdig tilrettelagte data som beriker og komplimenterer dine egne data. I vårt geografiske datavarehus finner du noe innenfor de fleste fag- og forretningsområder som f.eks.:

  • Satelittdata
  • Eiendomsdata
  • Værdata
  • Demografidata
  • Forretningsdata som er geografisk referert
  • Risikodata - data om risikoområder for foreksempel skred eller flom
  • Sanntidsdata
  • IoT-data fra dingser på internett

Geodata er Norges ledende miljø på geografiske analyser

Geodata er den norske distributøren av ArcGIS fra Esri, verdens ledende programvare for geografisk informasjon. ArcGIS har hundrevis av verktøy for analyse og maskinlæring i tid og rom, basert på anerkjente og velprøvde matematiske og statistiske modeller.

Disse kan kombineres fritt for å løse nettopp dine utfordringer, gjerne automatisk som skript eller modeller. Om ikke det skulle være tilstrekkelig har vi ferdige integrasjoner mot andre markedsledere innen feltet som R, SAS Institute, Power BI, MS Office etc.

Alle snakker om maskinlæring, men det er få som snakker om rollen til geografiske data i maskinlæringsmodeller og hva disse komponentene kan tilføre.

Les blogginnlegg om mulighetene

Vi tilbyr geografiske analyser og data som skytjenester (SaaS) som gjør det ekstremt enkelt og kostnadseffektivt å komme i gang med avanserte geografiske analyser.

Hos Geodata finner du bred og dyp kompetanse på geografisk analyse, vi har over 70 konsulenter - Norges fremste fagmiljø på geografisk informasjon og analyse.

Vil du snakke med oss om geografisk analyse? Ta kontakt for en uforpliktende prat:

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Toni Mikkola
Toni Mikkola
Kundeansvarlig
Inge Anundskås
Inge Anundskås
Leder teknisk rådgivning

For teknisk support, gå til våre supportsider.