Gratis webinar: Bli kjent med Geodata Origo

Med Origo kan du bruke mindre tid på manuelle oppgaver og mer tid tid på å løse kjerneoppgavene.

Sted: Internett
Dato: 15. februar 24
Tidspunkt: 10.00-10.30

Geodata Origo er en geografisk IT-plattform designet for å håndtere og forvalte geografiske data og kart (GIS). Plattformen inneholder også en rekke tjenester og løsninger for kommunene. Den bidrar til å løse oppgaver for hele kommunen – fra plan- og byggesak, kommunalteknikk, by- og samfunnsutvikling, til beredskap, klima og miljø.

I webinaret får du se løsningen og tjenestene i praksis og du får møte noen av nøkkelpersonene som har utviklet plattformen. Vi viser også hvordan du kan utnytte plattformen best mulig, slik at du kan bruke mindre tid på manuelle GIS- og IT-tekniske oppgaver, og får ryddet tid til å løse kjerneoppgavene.