FKB 4.6 og ArcGIS/GeoAreal

FKB versjon 4.6 medfører behov for å endre/bytte en del datamodeller for bruk i ArcGIS med GeoAreal. Disse og annet innhold tilpasses fortløpende.

Datamodeller for FKB 4.6 er nå nedlastbare fra vår ftp-site. Dette gjelder for alle fagområder med godkjent produktspesifikasjon.

Definisjonsfiler for SOSI-konvertering for bruk i GeoSOSI er likeledes tilpasset ny FKB-versjon og kan lastes ned. Lyr-/tegneregelfiler er oppdatert. Det samme gjelder modellbaserte (OBJTYPE)-topologikontroller, der slike anvendes.

Tilpasning av batchfiler for DataReviewer/QA, validering gjenstår. En offisiell release av GeoAreal for ArcGIS 10.4.X med alle disse komponentene i oppdatert stand forventes i november. Imens henvises til en velfungerende betaversjon for brukere som vil anvende 10.4.

Det må tillegges av "SOSI-VERSJON" har nådd et nytt nivå av akademisk forvirring: SOSI-versjonen i filer levert på FKB-versjon 4.6 er fortsatt 4.5! SOSI-versjonen peker på rammeverket som kodinga er basert på og ikke på versjonen av den enkelte produktspesifikasjon...

Den lyse sida av dette er at våre sosi-definisjonsfiler er tilpasset dette, ved at definisjonene fra FKB 4.6 er lagt til grunn i vår konfigurasjon av både 4.5 og 4.6.