Fra GeoAreal til Arealplan for ArcGIS

GeoAreal skifter navn til Arealplan for ArcGIS. Vi releaser ny versjon for ArcGIS Desktop 10.4, 10.5. Etter en rekke hotfixer og tillegg, har vi nå endelig, nesten 2 år siden sist, en ny versjon av dette produktet. 


Vi har valgt å kalle det Arealplan for ArcGIS, for å betone plassen i vår systemfamilie bedre. Produktet har et søskenbarn som heter Planregister for ArcGIS, som i tillegg til desktop planregister-redigeringsfunksjonalitet består av en webapplikasjon for planinnsyn.

Den nye versjonen inneholder mange oppdateringer på grunn av endringer i spesifikasjoner og behov for forbedringer. Vi har også tatt ut en del funksjonalitet som tida har løpt fra.