Navneendringer for produkter

Produktene GeoAreal, GeoAreal Planregister (GAPR) og NT for Web vil bli navneendret. Funksjonalitet blir også omfordelt mellom GeoAreal og - Planregister.

NT (Norske Tilpasninger) for Web skifter navn til NT for GeoCortex fra release av versjon 3.3, som kommer i Q1/Q2. En relativt omfattende patch for kommende versjoner av GeoCortex, HTML Viewer og ArcGIS Server som blir releaset relativt snart, vil fortsatt ha gammelt navn. Navneskiftet skjer for å klargjøre produktets fokus: Ei breid norsk tilleggspakke for funksjons- og mulighetsrikt web-GIS.

GeoAreal skifter etter 12 år navn til Arealplan for ArcGIS. Dette understreker fokus for denne applikasjonen videre: Et system for å forvalte den komplekse materien som arealplanbaser på vektorform er. Dagens "GAPR Admin", som er grensesnittet for å legge tabelldata til planregisteret, vil også inngå her.

GeoArealPlanregister Viewer står igjen. Som "alle" kjenner til, har vi utviklet en helt ny innsynsklient på HTML5 som ikke er avhengig av GeoCortex. Den vil nå hete Planinnsyn for ArcGIS og gi innsyn i plankart og planregister i tillegg til videreført GeoIntegrasjonsstøtte og plandialog.