Ny bildetjeneste og NT for Geocortex

Tjenesten GeomapBilder, som er anvendt i "Historiske bilder"-workflows inntil NT for Web 3.2, er utdatert og skal ikke brukes lenger. Den vil bli stengt ned siste dag i mars.

NT for Geocortex 3.2 patch er satt opp mot den nye tjenesten, GeomapBilder2. Det anbefales å oppgradere NT, slik at dere også får med de andre endringene og forbedringene, samt kompatibilitet med nyeste GE/HTML Viewer. Det er også mulig å kopiere ny workflow inn i en eldre installasjon, som rimeligvis må være i NT for Web 3.X serien (1.X og 2.X bruker ikke workflows).

Det har også gått informasjon om dette til kontaktpersoner via GeodataOnline.