Nyheter i ArcGIS Online

Du kan lese mer om endringene på Esris blogg. Her har vi oppsummert de endringene vi synes er spesielt viktige:

  • Mulighet til å distribuere ArcGIS Online karttjenester som WFS-tjeneste (en OGC-standard). Dermed kan du enda enklere dele dine data med 3dje-part, samtidig som du bruker ArcGIS Online sine brukervennlige verktøy for forvaltning av dataene.
  • Veldig enkelt å illustrere punkt i 3D-scener med realistiske 3D-symbol for trær, lyktestolper etc. Se rykende ferskt eksempel fra Skedsmo kommune her
  • Enklere å inkludere bilder i StoryMaps. Nå kan du laste bilder rett fra PCen og inn i historien.
  • Web AppBuilder har det blitt enda enklere for sluttbruker å laste inn lokalt innhold (shapefil, CSV, GPX og GeoJSO