FME-tillegg til glede for våre kunder

Geodata gjør små, men viktige tillegg til FME tilgjengelige.

Koordinattransformasjon av norske data med nøyaktighetskrav fra gamle til nye referansesystemer har vært en viktig aktivitet blant geomatikkaktører i 25 år.

Transformasjoner som involverer vårt gamle horisontale referansesystem NGO1948, foretas ved hjelp av en spesiell algoritme og spesifikke komponenter som Kartverket, Geodesidivisjonen har kontroll på. 

Overgangen fra det gamle høydereferansesystemet NN54 til NN2000 er av nyere dato og er for de mest nøyaktige dataene (FKB) enda ikke helt fullført. Det samme gjelder for denne overgangen: Kartverket tilbyr komponenter som ivaretar målte, lokale forskjeller og fortegninger mellom gammelt og nytt grunnlag.

Disse er nå tilrettelagt av Geodata for bruk i FME. Transformerne KV_HTrans og KV_SkTrans er lagt ut til nedlasting og vil være tilgjengelige for brukermiljøer som har support- og vedlikeholdsavtale for FME fra oss. Da de innebygde komponentene fra Kartverket er 32-bit-dll'er, vil de kun fungere sammen med FME i 32-bitversjon. Denne kan være installert parallelt med 64-bitversjonen på samme maskin.