Grunnbok fra Kartverket via NT for GeoCortex

Uttak av grunnboksutskrift fra NT for GeoCortex er midlertidig utilgjengelig.

Tilpasningene til endret API er utført, men for å få testet disse må vi

  • etablere en databehandleravtale med Kartverket - dette er et nytt krav da vi tidligere har hatt en egen testbruker som ikke har vært knyttet opp mot slik avtale.
  • etablere bilaterale avtaler med organer som anvender denne funksjonaliteten via NT for Geocortex

slik vi p.t. tolker dette.

Vi gjør alt vi kan for å få dette på plass så fort som mulig, slik at våre brukere av NT-grunnboksfunksjonalitet blir så lite skadelidende som mulig. Avtaletekst for brukere vil bli utarbeidet når vi har avklart omfanget av ansvar som Kartverket pålegger oss som tilbyder.