Kommunereformen 2018!

Det skjer store endringer i kommunestrukturen i nyttårsøyeblikket, og vi satser på å gjøre ulempene for våre brukere i form av etterslep på oppdatering minst mulig. Her er noen av de viktigste milepæler og tiltak:


  • Mottak av ny ABAS/offisielle data for administrative områder og grenser, med 2018-innhold: 01.12.2017. At denne leveransen er i tråd med forventning er en forutsetning for mye av det følgende.
  • Nye ABAS-data og oppdatert GeomapAdmin karttjeneste tilgjengelig: Uke 1 2018.
  • Konfigurasjon for Arealplan for ArcGIS: Uke 1, 2018.
  • Matrikkeltjenester, MiniMatrikkel, Eiendomsdata, søk og geokoding: Oppdatert uke 3 2018.
  • Støttetjenester for NT (Desktop/Geocortex/Pro): Oppdatert uke 3 2018.
  • FKB/Kartdata, offline og cacher: Tilgjengelige når oppdaterte data er tilbudt over nedlastingsløsning. Vi jobber mot Kartverket for å øke hyppigheten særlig data for storbykommuner blir lagt ut med. Mye antas å bli recachet i løpet av januar 2018, men neppe alt.
  • Demografidata og innhold -tjenester, inkludert Business Analyst datasett: Februar 2018.
  • Tjenester og produkter basert på data vi får fra andre leverandører og med egenskaper eller geometri som har avhengigheter mot administrative områder: Når den enkelte dataleverandør er klar med sitt innhold. Vi vil informere løpende om de viktigste oppdateringene og avvikene her