Geocortex Essentials-nytt: Ny versjon, NT, OGC.

Geocortex Essentials 4.10 med HTML-viewer 2.11 er releaset (27.06). Vi vil forsøke å verifisere vår rykende ferske NT for Geocortex 3.3 på denne releasen så fort vi kan, men eventuell tilpasning vil ta noe tid på grunn av ferieavvikling. Ellers viser roadmap'en stor releaseaktivitet på 5.X-versjoner av tilleggsmodulene.

Det har lenge vært etterspurt informasjon om omfanget av OGC-støtte i Geocortex Essentials. Vi ble lovt at det skulle bli lagt ut en instruktiv artikkel om dette på supportsiten da Latitude besøkte oss på Geotek. Dette notatet, som hovedsakelig viser teknikker for få OGC-tjenester til å virke eller avdekke hva et problem består i, har nå ligget ute en tid:

https://support.geocortex.com/...

Imidlertid er nok det som står i online-dokumentasjonen det viktigste: https://docs.geocortex.com/ess...

Og et hovedpoeng: Gitt at implementasjonene av OGC-tjenester blant tjenestetilbydere spriker i flere retninger, er utvidelse av støtten i Geocortex Essentials et løpende scenarium. Latitude oppfordrer til kommunikasjon med support der det oppleves problemer, og der slike problemer har en fellesnevner blir det enklere å få til systemutvidelser. Her kan vi sikkert bidra til å systematisere norske brukeres opplevelser, slik at det blir enklere å fremme konstruktive forslag.