NT for Geocortex er oppdatert

Endring i HTMLViewer 2.11 medførte at vi måtte gjøre endringer i ei JavaScript-fil på vår side.Testing indikerer at dette er tilstrekkelig, så nå fungerer NT for Geocortex på nyeste versjon av GE/HTML Viewer. Endringa har også medført at vi har pakket en ny versjon av NT for Geocortex.

JavaScript-fil er lagt ut på vår sftp nedlastingssite. Full installasjon av NT for Geocortex er tilgjengelig på

https://www.geodata.no/artikkel/nedlasting-av-kartdata-produkter


Det så en periode ut som om det ville være nødvendig å bygge opp sites med NT på nytt. Dette problemet har vi ikke gjenskapt seinere, og vi tror og håper at både enkeltfilkopiering og nyinstallasjon er tilstrekkelige tiltak for å få NT til å fungere på nyeste versjon av GE/HTML Viewer.

Mer detaljert informasjon om tilgang til nevnte ressurser er, hvis nødvendig, tilgjengelig hos support, produktsjef og hos de av våre konsulenter som fokuserer på Geocortex.