Mer fleksibel brukermodell i ArcGIS Online

I forbindelse med at ArcGIS Online kommer med en oppgradering 5. desember erstattes dagens brukernivåer (level 1 og 2) med brukertyper. Denne endringen gjør det mulig å kjøpe brukere til ArcGIS Online som er bedre tilpasset oppgavene de skal utføre som f.eks. samle inn data i felt, kvalitetssikre data, se på kart og applikasjoner etc.

Dagens brukermodell opererer med to nivåer, level 1 og 2. Disse erstattes nå med brukertypene «Viewer» og «Creator» som gir tilgang til akkurat den samme funksjonalitet og applikasjonene som i dag.

Level 1 = «Viewer»
Level 2 = «Creator»

Med andre ord så vil eksisterende brukere ikke merke noen forskjell. I tillegg introduseres tre nye brukertyper, «Editor», «Field worker» og «GIS Professional» som kan kjøpes fra 5.12.2018.

Kort om de nye brukertypene

Brukertypen «Editor» har tilgang til det samme som «Viewer» (dagens level 1), men kan i tillegg redigere på data, f.eks. med ArcGIS Web AppBuilder, Map Viewer etc. «Field worker» får i tillegg tilgang til redigering med mobilapplikasjonene «Collector» og «Survey123» som også støtter frakoblet redigering. «GIS Professional» har tilgang til det samme som «Creator» (dagens level 2), men får i tillegg tilgang til ArcGIS Pro (årsabonnement).

Ingen endring for eksisterende kunder

Du som allerede har en avtale om ArcGIS Online kan forholde deg rolig. Dagens level 1 og level 2 brukere endrer bare navn til «Viewer» og «Creator». Dersom du imidlertid ønsker å utvide med flere brukere kan du fra 5. desember velge mellom alle 5 brukertyper. Ved inngåelse av ny avtale etter 5.12 kan du selvsagt velge fritt mellom alle brukertyper.

Hva med ArcGIS Enterprise?

De samme brukertyper kommer også i ArcGIS Enterprise fra versjon 10.7 som utgis i løpet av våren 2019. Vi kommer selvsagt med mer informasjon når det nærmer seg.

Som nevnt vil ikke dette påvirke deg i særlig grad nå. Skulle du likevel ha spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på support@geodata.no

Her kan du også se litt hva Esri skriver om endringen.