NT for Desktop 1.11 er klar!

NT for Desktop, 2019-utgave (ArcGIS 10.7-versjon og versjonsnummer 1.11) er endelig ute!! Etter at funksjonalitet mot GeomapBilder2/historiske bilder var den store nyheten i forrige versjon, har vi nå primært gjort store ytelsesforbedringer på søk mot Matrikkel og presentasjon av søkeresultat. Vi har også gjeninnført en del funksjonalitet som vi fikk tilbakemelding på at var viktig for brukernes arbeidsprosesser. Polygonlokator er tematisk utvidet. Den presenterer nå alternativer og zoomer til utsnitt av objektpolygon, uten å flashe dette.