Geodata | Produkt for geosynkronisering fra originalbase er lansert

Produkt for geosynkronisering fra originalbase er lansert

Vi har en felles bransjestandard for synkronisering av geografiske data på tvers av plattformer i Norge. Etter hvert som flere datasett blir organisert i sentrale landsdekkende baser for distribusjon, blir denne teknologien stadig viktigere.

Det har vært et sterkt ønske i markedet om et produkt som samler datakildehåndtering, validering og konfigurasjon på tilbydersida. Samtidig har det blitt åpnet for åpnet for synkronisering av lokal original inn i sentral FKB-base, samt stimulert til synkronisering av plandata fra kommunal original til sentral distribusjonsbase. Viktigheten av GeoNorge som sentral for distribusjon av ulikartede temadata forventes å øke, og overføring fra originalbase ved hjelp av geosynkronisering vil være hensiktsmessig for data som endrer seg hyppig og som er av stor viktighet for samfunnet. Alle disse trendene medvirker til at vi antar at geosynkronisering på tvers av plattform, basert på bransjestandard, vil ta av i årene som kommer.

Vårt svar på dette er produktet GeosynkroniseringTilbyder for ArcGIS. Ta kontakt med din kundeansvarlig for mer informasjon!