Endring av adresser til gamle Geodata Online-tjenester

Geodata Online er en plattform med tjenester, applikasjoner og data, som stadig vokser og blir bedre. Vi utvikler kontinuerlig driftsmiljøet vårt i skyen og lager nye tjenester. Av og til endrer ting seg såpass mye at vi er nødt til å lage nye versjoner av tjenestene. Og av og til må vi rydde opp i gamle tjenester, slik at vi holder plattformen vår oppdatert og sikker. Under er en beskrivelse av endringer vi gjør 1. oktober 2020.


Gjelder dette meg?

De fleste av endringene under påvirker primært de som tok i bruk Geodata Online-tjenester for flere år siden, og som ikke har endret på dette siden. De fleste av tjenestene som legges ned har vært skjult i lang tid.

ArcGIS Desktop- eller ArcGIS Pro-brukere:

Sjekk at «ArcGIS Server connection» du bruker peker på «https://services.geodataonline.no/arcgis», og at du ikke bruker noen av tjenestene som er listet opp i tabellen under. Informasjon finnes her.

ArcGIS Online:

Endringene som er nødvendig i ArcGIS Online må gjøres av en bruker med administrator-rettigheter. For ArcGIS Online-brukere som benytter Geodata Online-tjenester er det to ting som må gjøres:

  • Sørge for at alle URL'er benytter HTTPS og ikke HTTP. Dette er en endring som uansett må gjøres i ArcGIS Online innen desember 2020 og gjelder ikke bare Geodata Online-tjenestene. Beskrivelse av hvordan dette gjøres finner du her.
  • Endret adresse til tjenestene beskrevet under. Endring som må gjøres er beskrevet i punktene 1, 2, 3. Vi har laget et script som lister opp elementer som bruker de berørte tjenestene, og en beskrivelse av denne prosessen finner du her.

Geocortex:

Dersom noen av tjenestene eller aliasene beskrevet under er benyttet i Geocortex siter eller workflower, må URL'er og muligens noe logikk oppdateres i henhold til beskrivelsen under.

Utviklere, inkl. Python:

Søk igjennom all kildekode du har som berører tjenester fra Geodata Online, og sjekk etter tekst/navn/adresser som er beskrevet under. Dette kan være subdomene som stenges eller navn på tjenestene som legges ned. Gjør endringer i kildekoden slik at siste versjon av tjenestene brukes.

Hvilke endringer som gjøres

Den 1. oktober 2020 gjør vi noen endringer i vårt miljø:

  • Dersom du benytter tjenester fra våre aliasene «//services2…», «//eksport…», «//tokens…» eller «//s1-s9…», må du oppdatere URL til å starte med «https://services.geodataonline.no», som er det eneste aliaset som videreføres. Tjenestene er de samme, så det krever ingen andre endringer.
  • Vi stenger ned noen av våre gamle tjenester. De fleste berørte tjenestene har vært skjult lenge, så om du har tatt i bruk våre tjenester i nyere tid er ikke dette relevant for deg. Se oversikt i tabellen under.
  • Mot slutten av året vil vi kun støtte «https», så vi anbefaler å endre alle «http://»-referanser allerede nå.
  • Søketjenesten «autocomplete» har fått ny adresse. Korrekt adresse for de ulike endepunktene finner du her: https://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/ProxyServices/Search/UI/
  • Hvis du har programmert noe som henter «token» fra tjenesten «https://tokens.geodataonline.no/arcgis/tokens/», må denne endres til «https://services.geodataonline.no/arcgis/tokens/»

Gamle tjenester som stenges

Tabellen under er en oversikt over gamle tjenester som vil bli fjernet 1. oktober 2020. Hvis du bruker noen av disse tjenestene, må du bytte over til de korrekte tjenestene. Type endring står beskrevet under tabellen, referert til i kolonnen «Endring».

Gammel mappe/tjeneste

Ny tjeneste

Endring

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapBasis

GeomapBasis2

#2

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapBilder2

GeomapBilder3

#1

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapDagligvare

GeomapDagligvare2

#3

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapDagligvarePoi

GeomapDagligvarePoi2

#3

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapDemografiBasic

GeomapDemografi

#2

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapDemografiGrid

GeomapDemografi

#2

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapEiendom

GeomapEiendom2

#2

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapGraatone

GeomapGraatone2

#2

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapHoldeplasser

GeomapSamferdsel

#2

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapKjeder

GeomapButikkregister

#3

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapKjederPoi

GeomapButikkregister

#3

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapServicehandel

GeomapButikkregister

#3

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapServicehandelPoi

GeomapButikkregister

#3

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapTerreng

GeomapDTM

#3

Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapTerrengDelta

GeomapHOB

#3

Geosok/GeosokLokasjon

Geosok/GeosokLokasjon2

#3

Geosok/GeosokRute

Geosok/GeosokRute3

#3

Geosok/GeosokRute2

Geosok/GeosokRute3

#3

temp/GeomapAdmin

GeomapAdmin

#1

temp/GeomapEiendom

GeomapEiendom2

#2

temp/<alle cache-tjenester>

Geocache_UTM33_EUREF89/*

Geocache_UTM32_EUREF89/*

Geocache_WMAS_WGS84/*

#1

GeocacheOffline/<alle cache-tjenester>

Geocache_UTM33_EUREF89/*

Geocache_UTM32_EUREF89/*

Geocache_WMAS_WGS84/*

#1

Type endring som må gjøres:

  1. URL (adresse) til tjenesten må oppdateres. Ny tjeneste er ellers lik den utgåtte tjenesten.
  2. URL (adresse) til tjenesten må oppdateres. Den nye tjenesten inneholder flere kartlag, så hvis du jobber direkte mot kartlagene har disse fått ny ID.
  3. URL (adresse) til tjenesten må oppdateres. Ny tjeneste har nytt «skjema» (tjenestetype, egenskapsnavn, lagnavn, funksjonalitet el.l.).

Avslutningsvis

Dersom du benytter våre bakgrunnskart i ArcGIS Online eller ArcGIS Pro, anbefaler vi å bruke vår ArcGIS Online-veiviser for å oppdatere samlingen med bakgrunnskart. Ta gjerne samtidig i bruk våre nye «vector tiles»-bakgrunnskart som gir et skarpt og pent utseende. Et gratis webinar om dette finnes her.

Ta kontakt med Support hos Geodata hvis du mangler tilgang til de nye tjenestene eller har andre utfordringer.