Status for overgang til MatrikkelAPI/Matrikkel 4.0 i våre produkter

23.02 2021 blir Matrikkelen 4.0 releaset. Samtidig blir Matrikkel InnsynsAPI, OppdateringsAPI, EndringsloggAPI utilgjengelige, og alle løsninger og produkter som fortsatt skal operere på matrikkeldata og som bruker ett av disse APIene må da være tilpasset for å fungere videre. Matrikkel GeoIntegrasjonsAPI påvirkes ikke. Her er status for Geodatas interne produkter.

- GeoEiendom: Systemet påvirkes ikke. GeoEiendom aksesserer vår matrikkelkopi i skya.

- NT for Geocortex: 'Kartverket' workflows for Geocortex 3.4.1 og tidligere versjoner vil slutte å fungere. Løsninger er å gå over til å bruke 'Geodata' workflows eller planlegge en overgang til NT for Geocortex 4.0 - gjeldende versjon.

- NT for ArcGIS Pro: Påvirkes ikke, da applikasjonen ikke har egne søk som går direkte mot matrikkelkilde.

- NT for Desktop: Matrikkelsøkene skrives om, og mesteparten av arbeidet er gjort. Ny versjon vil være tilgjengelig innen overgangen.

- Arealplan for ArcGIS (desktop): Matrikkelsøk på GeoBasis verktøylinje, samt matrikkeloppslag i andre spesialfunksjoner vil slutte å fungere. Dette vil ikke bli fikset. Matrikkelsøkene vil bli tatt ut i kommende vedlikeholdspatch av applikasjonen, da det forutsettes at brukerne har tilgang til NT for Desktop eller annen mekanisme (f eks lokasjonssøk) som gir tilsvarende funksjonalitet. Her er forøvrig Arealplan for ArcGIS Pro, som lanseres umiddelbart, gjeldende versjon/branding av systemet.

- Arealplan for ArcGIS Pro: Ikke berørt.

- Location Analytics: Applikasjonen bruker bare våre matrikkeltjenester og er ikke berørt.

- Matrikkeltjenester og avleda produkter; GeomapMatrikkel*, GeomapEiendom*, MiniMatrikkel offline: Ikke berørt. Disse bruker vår Matrikkelkopi i skya. Denne (GeoMatrikkelAksess NextGen) har vært utviklet fra bunnen ved bruk av MatrikkelAPI, antakelig som det første større system på landsbasis, utenfor Kartverket.