Geodata | Ny versjon av NT for Desktop

Ny versjon av NT for Desktop

Ny versjon av matrikkelen, der de 3 API'ene vi har brukt til nå forsvinner, har medført behov for å skifte ut og oppgradere en rekke systemer.

NT for Desktop, vår veteran blant Norske Tilpasninger-produktene, er nå tilpasset den nye versjonen av Matrikkelen og nytt Matrikkel API. Produktet er sikrere og mer fleksibelt enn før, da du nå også kan velge Geodatas matrikkeltjenester som kilde for søk og resultatgenerering. Versjon 1.13 kan hentes på vår nedlastingssite på geodata.no.