Nytt tiling-scheme på vector tiles-bakgrunnskartene

Vi har oppdatert tiling scheme på alle vector tiles-bakgrunnskartene fra Geodata Online. Dette gjør det blant annet mulig å bruke de i 3D-webscener, i Leaflet eller Mapbox JS osv. De aller fleste kundene våre behøver ikke å gjøre noe som helst. Men har du lagd egne styles (symbolisering), må style-dokumentet oppdateres.

Har man lagt til tjenestene manuelt i ArcGIS Online eller brukt veiviseren vår, uten å endre style, vil ting bare fungere. Har man derimot gjort endringer på stylen, eller har style-dokumentet hardkodet i en applikasjon, må man kjøre denne ArcGIS Notebook'en. Dette gjelder også hvis man laster ned offline vector tiles (vtpk) fra oss, og har lagd egen style.

Egne style-dokumenter bør oppdateres raskest mulig. De vil fungere frem til 15. januar 2022, men dataene vil etter hvert ikke bli oppdatert. Ta kontakt med Geodata Support hvis du har problemer eller lurer på noe. Velger man å lage egne vector tiles-styles, må disse oppdateres når det skjer større endringer på tjenestene. Gi din kontaktinformasjon til Geodata, slik at vi kan kontakte deg direkte neste gang.

Ønsker du å endre style-dokumentet manuelt, må det trekkes fra én på alle "minzoom"- og "maxzoom"-verdier. Tidligere LOD/zoomnivå 1 har blitt 0, 2 har blitt 1, osv. I tillegg må source-adresser endres fra "https://cache.services.geodataonline.no" til "https://vector.services.geodataonline.no".